„Na rozdíl od chasy se já zahřívám jen horkým čajem,“ s úsměvem poznamenal krojovaný vládce . Jeho družina na své trase mířila většinou za svými kamarádkami, ale v případě králova přání byli hoši podle svých slov připraveni zamířit i za spolužačkami toho, kterého s růží v ústech budou muset při letošní oslavě bedlivě střežit.