„Při jednom z minulých zastupitelstev pan Pešl podal návrh, aby byla ředitelka základní školy odvolána ze své funkce. Tento návrh se ale nakonec vůbec neobjevil v zápisu z jednání zastupitelů. Nikdo však nevysvětlil proč,“ připomněl událost Cimala, který kvůli dusné atmosféře ve škole rezignoval na svou funkci předsedy Sdružení rodičů Vlčnov a odhlásil své děti z místní školy.

Zastupitel Antonín Pešl se nad výsledkem jednání rovněž podivuje. „Tento návrh jsem skutečně přednesl. Navíc jsem ho ještě zopakoval, aby při zápisu nedošlo ke zkreslení tohoto sdělení. K mému překvapení se návrh vůbec v zápisu neobjevil,“ připomíná Pešl.

Starosta Vlčnova Jan Pijáček ale na absenci Pešlova příspěvku v písemných dokumentech zastupitelstva nic podivného nevidí. „V zápisu se příspěvek pana Pešla neobjevil, protože se o jeho návrhu nehlasovalo a pan Pešl zapsání svého příspěvku nepožadoval. Pokud by ale zastupitel na pořízení písemného dokumentu trval, jistě bychom tak učinili,“ míní starosta Pijáček.

Oslovení regionální politici tvrdí, že se při jednání zastupitelstev řídí pořizování zápisů zpravidla jednacím řádem. „Zápis se většinou týká jen projednávaných bodů. Pokud ale někdo ze zastupitelstva žádá o zavedení svého příspěvku do zápisu, pak by zapisovatel rozhodně neměl takovou výzvu ignorovat,“ poznamenal zastupitel Uherského Hradiště a poslanec Parlamentu ČR Antonín Seďa.

Dusnou atmosféru ve vlčnovské škole „odstartovala“ nedávná výpověď jedné z učitelek. Následovaly další a někteří rodiče nakonec své děti ze školy „převedli“ do výuky v jiných obcích.

Podle kritiků, kteří však v drtivé většině požadují zachování anonymity, stojí za všemi nepříjemnostmi chování ředitelky školy, která nepřistupuje ke každému z pedagogů stejně. To však nepotvrdila školní inspekce, která vlčnovskou ZŠ prověřovala před několika měsíci. Kvůli výtkám ke své výsledné zprávě se však inspektoři vrátí do školy počátkem listopadu.

Již dříve zveřejněné texty naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články