Celou situaci starosta Vlčnova Jan Pijáček označuje jako nepříliš průhlednou. „Paní učitelka se rozhodla odejít, což zvedlo v obci vlnu vášní. Kritici žádali paní ředitelku, aby výpověď nepřijala, sepisovali petice a nakonec vše vytýkali paní ředitelce. Je možné, že výpověď učitelky Zemkové někdo použil jako zástěrku pro své osobní zájmy, protože skutečné důvody celé kauzy jsou nejasné. Požádali jsme inspektory, aby situaci objektivně posoudili,“ vysvětlil starosta.

Podobně se vyjádřila i ředitelka vlčnovské školy Jana Geržová. „Paní učitelka Zemková své důvody písemně ani veřejně nesdělila. Mezi čtyřma očima je sice uváděla, ale později si na žádné nevzpomněla. Dvě petice, které lidé ve Vlčnově sepsali, vychází většinou z neověřených názorů. První se týkala vyjádření podpory paní učitelky, druhá je již zaměřena na mé odvolání z důvodů znepokojení nad řešenou situací,“ uvedla Geržová.

Autoři první petice poukazují mimo jiné na to, že odchodem Zemkové se ze školy vytrácí jedna z mála kvalitních učitelek. S podobným tvrzením ale ředitelka Geržová nesouhlasí. „Znamená to snad, že ostatní učitelé jsou nekvalitní? Někteří na svých učitelských postech ve Vlčnově působí se skvělými výsledky řadu let. Minulý rok odešli ze školy čtyři učitelé, přičemž dva z nich byli v důchodovém věku, jedna učitelka nemohla setrvat z organizačních důvodů a jedna odešla na vlastní žádost. Další dva mladí učitelé zase pedagogický tým doplnili. Tato fakta ani žádné jiné skutečnosti ale iniciátory petice nezajímají,“ tvrdí Geržová. Návštěva školní inspekce ji nijak nerozrušila. „Budu samozřejmě ráda, pokud inspekce bude s organizací a výsledky školy spokojena,“ odpověděla na dotaz týkající se plánované kontrolní prověrky.

Návštěvu potvrdili i pracovníci vedení krajského pracoviště České školní inspekce. „Informace se, jak vidím, šíří rychle. Ano, v dubnu se do Vlčnova vypravíme. Podrobnosti o naší prověrce ani její době trvání ale nemohu sdělit. Je jisté, že bude několikadenní,“ potvrdila ředitelka krajských inspektorů Marcela Orságová.

Přečtěte si také:

Vlčnovskou kauzu obchází tajemno

Vlčnov trpí sporem pedagogů