Podrobné výsledky ale členové kontrolního týmu prozatím tají. Důvody osvětlil mluvčí České školní inspekce Libor Vacek.

„Výslednou zprávu máme sice kompletní, nicméně k jejímu odkrytí nám chybí stanovisko ředitelky školy. Podle zákona má vedení školy dva týdny na vyjádření k této zprávě. Teprve poté se z dokumentu stává veřejná listina,“ vysvětlil Vacek. Jak dále naznačil, zpráva pravděpodobně nebude obsahovat žádné výtky vůči systému výuky. Inspektoři ale konstatovali fakt, že za dusnou atmosférou ve škole stojí personální nesrovnalosti.

„V pedagogickém týmu školy se objevily jisté názorové neshody, které zapříčinily zhuštění atmosféry v tomto zařízení. Školní inspekce ale nemůže vydávat návody nebo doporučení, jak tuto situaci řešit, můžeme pouze konstatovat a popsat nalezený problém. Na výsledky zprávy by pak vedení školy mělo reagovat a sdělit inspektorům, jaká opatření pro zlepšení tohoto stavu podniklo,“ vysvětlil Vacek. V případě, že by zástupci školy výsledky práce inspektorů ignorovali, mohou inspektoři sáhnout k nové inspekci, případně i k finančním postihům.

Výsledky nejsou zatím známé

Výsledky kontroly jsou zatím velkou neznámou i pro starostu obce, který byl jedním z iniciátorů prověrky. „Prozatím jsem ještě zprávu neviděl a nejsem ani předběžně obeznámený s výsledky,“ sdělil první muž vlčnovské radnice Jan Pijáček. Stejnou odpověď poskytla také ředitelka základní školy. „Na zprávu ještě čekám, nebyla mi doručena ani v dnešní poště. Poté, co ji obdržím, ale využiji svého práva a v následujících čtrnácti dnech ji prostuduji. Teprve poté se k ní vyjádřím,“ omluvila se ředitelka školy Jana Geržová.

K dění ve škole, které vyvrcholilo inspekcí, se vyjádřili i někteří obyvatelé obce. „Myslím si, že žádná prověrka vztahy ve škole nezmění a vše půjde dál podle starých pravidel,“ zamyslela se Jitka Koníčková z Vlčnova.

Jak se doposud kauza ve vlčnovské škole vyvíjela si můžete přečíst vpravo nahoře v oddíle Související články