K inspekci došlo již v těchto dnech navzdory původním zprávám, které „slibovaly“ prověrku až v dubnu. Dotaz na první poznatky či výsledky několikadenní kontroly však ředitelku České školní inspekce Zlínského kraje Marcelu Orságovou podráždil. „Nic vám neřeknu. Oslovte tiskového mluvčího. V předchozích článcích jste totiž napsali, že školní inspekce bude urovnávat problémy, které ve škole v posledním období nastaly, což ale není pravda,“ sdělila na vysvětlenou inspektorka Orságová. Její zmínka o sporech je ale i přes její zamítavou reakci opodstatněná a přítomnost komise kvůli sporu potvrdili i představitelé obce.

A co bylo příčinou dramatického dění kolem vesnické školy? Sled událostí odstartovala výpověď, kterou podala jedna z učitelek. Na její obranu se postavili někteří rodiče vlčnovských dětí a další obyvatelé obce, kteří svůj nesouhlas s odchodem zkušené pedagožky vyjádřili peticí. Situaci osvětlil starosta Vlčnova Jan Pijáček.

„Paní učitelka se rozhodla odejít, což zvedlo v obci vlnu vášní. Kritici žádali paní ředitelku, aby výpověď nepřijala, sepisovali petice a nakonec vše vytýkali paní ředitelce. Je možné, že výpověď učitelky Zemkové někdo použil jako zástěrku pro své osobní zájmy, protože skutečné důvody celé kauzy jsou nejasné. Požádali jsme proto školní inspektory, aby situaci objektivně posoudili,“ podotkl starosta, který potvrdil, že inspektoři budou ve škole ještě několik dnů. Výsledky by pak měli radní znát zhruba za dva týdny.

Dosavadní průběh kontroly hodnotí ředitelka školy Jana Geržová jako standardní. „Z prověrky jsem neměla obavu a nemám ji ani teď. Domnívám se, že by měla být uzavřena ve středu 19. března. Na závěry je ale ještě brzy,“ uvedla začátkem týdne Geržová.

Mluvčí České školní inspekce Libor Vacek slova ředitelky potvrdil. „Kontrola skončila ve středu, závěry budeme moci zveřejnit za dva až tři týdny. V současné chvíli mohu jen sdělit, že jsme prověrku provedli na základě podnětu zastupitelstva obce a školské rady,“ sdělil Vacek.
Poslední podobná kontrola se ve vlčnovské škole uskutečnila před pěti lety. Její závěry ale tehdy žádné nedostatky neodhalily.

Jak se vyvíjela kauza ve vlčnovské škole si přečtěte vpravo v oddíle Související články