K návštěvě specialistů došlo poté, co výsledky předešlé inspekce kritizovali zástupci Sdružení rodičů Vlčnov i jeden z vlčnovských zastupitelů. Důvodem žádosti byly špatné vztahy mezi členy personálu školy. Kritici poukazovali na neobjektivní přístup ředitelky školy Jany Geržové k pedagogům, mluvili také o zfalšovaných údajích v dokumentaci školy. Tu nakonec někteří odpůrci vedení opustili a někteří rodiče své děti přihlásili jinam. Inspekce, která do školy přišla znova po první kontrole na počátku listopadu, ve své výsledné zprávě ale konstatuje, že situace mezi personálem se výrazně zlepšila.

„Drobná pochybení jsme objevili v dokumentaci z let 2007 a 2008, nejedná se ale o nedostatky, které nelze napravit,“ sdělil mluvčí České školní inspekce Libor Vacek.

Bývalý předseda Sdružení rodičů Vlčnov Aleš Cimala, který své výtky vůči ředitelce vlčnovské školy sdělil inspektorům, zatím k dispozici výsledky prověrky nemá. „Od vás slyším poprvé, že inspekční zpráva je kompletní. Inspektoři ale nemají povinnost mě o ukončení zprávy informovat, takže počkám, až zpráva bude oficiální a veřejně přístupná,“ konstatoval Cimala.

Ředitelka školy Jana Geržová již byla s výsledky šetření školní inspekce obeznámena. „Zprávu jsem již měla k dispozici a vyjádřila jsem se k ní. Své poznatky jsem zaslala školním inspektorům. A můj aktuální dojem z této zprávy? V současné době nevidím důvod k nespokojenosti,“ poznamenala Geržová.

Čtěte více:vpravo nahoře Související články