„Představili se tam legrůti a družice ročníku 2005 se svým dvanáctiletým králem Filipem Šobáněm, kteří pojedou poslední neděli v květnu jízdu králů, tradiční objížďku vesnicí,“ řekla ředitelka Klubu sportu a kultury Petra Kučerová.

Ta při zahájení plesu poděkovala všem, kteří ve Vlčnově i v okolních obcích podporují a udržují krojové tradice. Na plese nechyběla ani početná králova rodina s jeho rodiči Bohdanou a Petrem Šobáňovými i s jeho sourozenci, mezi nimiž byli i dva starší bratři Petr a František, kteří jízdě králů kralovali v letech 2008 a 2014. Kromě dechové hudby Vlčnovjanka hrála na plese také cimbálová muzika Čardáš.

Jízda králů
Podle dochovaných záznamů se jezdí ve Vlčnově už od roku 1885. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé.
Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem.
Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.
Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích.