Krátce po zahájení degustace mešních a košer vín, která byla předložena odborné porotě k hodnocení a vyhlášení výsledků pátého ročníku přehlídky a soutěže Cisterciácká pečeť, odpověděl profesor Fic Slováckému deníku na několik otázek.

Proč jste s sebou vzal na degustaci mešních a košer vín studenty Fakulty technologické UTB Zlín?

Fakulta technologická má řadu studijních oborů, k nimž patří i obory potravinářské. Jeden z nich nese název technologie a řízení gastronomií. Zmíněný studijní obor je zaměřen na vinařské technologie a sommelierství.

To znamená, že součástí gastronomických systémů jsou i nápoje.

Technologie musejí studenti ovládat proto, aby dovedli v rámci gastronomického studia kombinovat všechny výsledné pokrmy, aby do toho zapadlo i víno a další nápoje. Sommelier v tom dnešním pojetí není jenom sommelier v oboru vína, ale i v oboru jiných nápojů.

Je tedy důležité, aby studenti z oboru technologie a řízení gastronomií rozuměli i vínu?

Jistě. Vždyť do České republiky se importuje přes 60 procent vín ze zahraničí. Absolventi naší fakulty musejí umět rozumět vínu, které se vypěstuje nejen u nás, ale i v zahraničí. Studenti musejí znát biochemii vína, ovládat mikrobiologii, a na co se hodně dbá, jsou jazyky. To proto, že při výběru vín v zahraničí se dostanou do kontaktu s tamními odborníky.

Co přinese studentům účast na degustaci mešních a košer vín ve Velehradě?

Je to první desetičlenná skupina v rámci oboru studia gastronomie, která se na této degustaci nejen učí, ale také prezentuje. Studenti třetího semestru nejsou členy degustační komise, ale jsou v ní jenom jako přísedící. Předložená vína hodnotí v těch intencích jako zkušební komisaři, ale jen sami pro sebe.

Ti dvacetiletí studenti už něco o víně jistě vědí. Kdy jste začal vinařit vy?

První víno jsem si udělal pod dozorem mého tatínka, když mi bylo 13 let, ale naplno vinařím teprve 60 let.

Máte několik titulů před svým jménem a za ním. Kdy jste se stal vysokoškolským profesorem?

Vysokoškolským profesorem a prvním děkanem Zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské Brno (dnešní Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity) v Lednici na Moravě jsem se stal v roce 1985. V letech 1967 až 1985 jsem zastával funkci vedoucího Výzkumné stanice vinohradnické v Mutěnicích. Specializoval jsem se na problematiku mechanizace ve vinohradnictví, vinohradnickém školkařství a na šlechtitelských pokusných parcelách. Na Fakultě technologické UTB Zlín přednáším a vedu semináře od roku 2009.