Autor návrhu, architekt Petr Vajčner, dodal malou kresbu, kterou do podoby technického výkresu pro vitráž převedla výtvarnice dílny Miroslava Šímová. Kresbu zvětšila na konečnou velikost jedna ku jedné a rozdělila ji na šablony pro jednotlivá políčka vitráže. Ta se potom řezala z barveného skla, vypalovala v peci a spojovala pocínovaným olovem do tvaru čtvercového obrazu o hranách jeden a půl metru dlouhých. „Obraz bude zdobit oltář kostela v Traplicích u Uherského Hradiště,“ informoval Pavel Bruštík.