„Připravujeme se tak jako každý rok, jako by se mělo otevřít v březnu. Místnosti se komplet vystěhují, ometají římsy od prachu, čistí se lustry, pastují a leští parkety. Pak se nábytek i porcelán nastěhují zpět. Tímto způsobem uklízíme patnáct místností,“ prozrazuje kastelánka Deníku.

Historické předměty v pohybu

V depozitáři knihovního fondu podle jejích slov probíhá v rámci péče o mobiliář, ukládání brožovaných knih do archivních krabic. Tím se uchovává životnost brožovaných svazků, a omezuje degradace materiálu.

„Nejnáročnější na údržbu, jsou vzácné benátské lustry a parkety,“ naznačuje Ivana Šupková.

Co se návštěvnosti buchlovického zámku týká, ta v loňském roce, poznamenaném sérií protikoronavirových opatření, zaznamenala oproti roku 2019 téměř třetinový propad.

Často navštěvovaná památka 

„Vloni navštívilo zámek 74 100 lidí. Tato návštěvnost nás zařadila na 10. místo v přehledu navštěvovaných památek Národního památkového ústavu za rok 2020. V roce 2019 navštívilo zámek 110 000 návštěvníků,“ prozrazuje kastelánka.

Pokles zájmu vloni zámek registroval i v případě svatebních obřadů, které jsou tam populární. V loňském roce se jich uskutečnilo pouze 12, zatímco v předešlých letech to podle kastelánky bývalo 30-40 ročně.

Pro veřejnost nepřístupno

Nyní jsou zámek i park pro veřejnost uzavřeny. Otevřou se tehdy, jakmile to umožní vládních opatření.

„V letošním roce v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů bude tématem Rok osvícenské šlechty, jež má veřejnost seznámit s fenoménem osvícenství, osvícenské aristokracie, jejich sídel a životního stylu v zemích Koruny české. Na státním zámku Buchlovice to bude hrabě Leopold I. Berchtold,“ prozrazuje Ivana Šupková.

Bohatá historie

Do historie buchlovického zámku se Leopold I. Berchtold zapsal jako velký cestovatel, filantrop a dobrodinec.

„V roce 1805 zřídil na zámku široko daleko první nemocnici, kde měli pacienti léčbu zdarma. Ze zámku, kde nechal vybudovat nemocniční pokoje, se odstěhoval do svého loveckého zámečku na Smraďavce, kde v roce 1809 zemřel,“ upřesňuje Bořek Žižlavský.

Sbírky z jeho cest jsou podle Žižlavského na hradě Buchlově, včetně bohaté knihovny umístěné z části na zámku a z části na hradě.