Čtvrtý ročník obnovených mariánských hodů v Sušicích bude mít všechno, co k nim náleží. Zatímco loni chyběli právoplatně sušickou omladinou zvolení stárci, letos nad dědinou zavládnou Martin Vanda s Kristýnou Kozáčkovou. Sušické hodování začne v sobotu ve 14 hodin mší svatou u kaple Panny Marie, postavené v centru obce roce 1886.

Poté vytáhne chasa doprovázená místními občany, hosty a dechovou hudbou Hradčovjanka do ulic dědiny a dojde si pro stárky, kteří na ně budou čekat v místní hasičské zbrojnici. Starostu obce Jiřího Krsičku přijde chasa požádat o povolení hodů 17 hodin a o hodinu později začne taneční zábava s dechovou hudbou Hradčovjanka a cimbálovou muzikou Bůrava.

V tradičním duchu se ponesou v sobotu na Velehradě dvanácté slovácké hody s právem. Jejich pořadateli budou velehradští přátelé folkloru ve spolupráci s obecním úřadem. Hodové chase budou kralovat Filip Vaculík a Johana Zůbková, roli podstárka na sebe vezme Tomáš Hrabec.

Mládenci a děvčice v krojích si dají hodinu a půl po sobotním obědě dostaveníčko na parkovišti v centru obce, odkud se ve 14 hodin odeberou do velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje k děkovnému požehnání. Poté si krojovaná chasa v doprovodu dechové hudby Buchlovjané vyšlápne pro své stárky a s nimi zamíří pro povolení hodů na radnici.

Hodovou zábavu odstartují v 19.30 hodin v historickém Slovanském a Zimním sále Stojanova gymnázia Buchlovjané, sekundovat jim bude cimbálová muzika Bálešáci.

Hody bez stárků o víkendu oslaví v uherskohradišťské městské části Vésky. Chasa si dá v sobotu sraz ve 13.30 u mostu k Míkovicím, o půl hodiny později absolvuje mši u kapličky svaté Anny. Obchůzku v 17 hodin přeruší povolení hodů zástupcem hradišťské radnice. Na zábavě od 20 hodin bude vyhrávat dechovka Šarovec a cimbálová muzika Vinár.

Nedělní odpoledne vyplní vození sudu po dědině a večer se ještě uskuteční hodové dozvuky v kulturním domě.

Hody o víkendu oslaví také v Nivnici, tak se jich ale krojovaná chasa neúčastní.