„Abychom předešli případným komplikacím a řešení škod na vozidlech při odtahu a umístění mimo pozemní komunikaci, oslovili jsme místní firmu B-CARS.cz, která se specializuje na odtah vozidel.

Firma je vybavena odtahovými vozidly z mechanickou rukou s popruhy a disponuje volnou kapacitou zpevněných ploch přímo v uzavřeném areálu, navíc tyto plochy jsou pod kamerovým dohledem,“ prozradil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Tímto způsobem „eskortovaná“ vozidla zamíří během půl hodiny podle spolumajitele odtahové firmy Radima Bíly do přichystaného prostoru.

„Odstavnou plochu máme v lokalitě Za Olšávkou. Uskladnit tam můžeme až šest desítek aut,“ řekl Deníku Radim Bíla.

Letos 30. dubna nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městu v této oblasti částečně rozvázala ruce.

„Rozšířil se nám tak prostor pro řešení dlouhodobě odstavených vozidel i bez doposud striktně specifikovaných známek autovraku,“ uvedl Stanislav Blaha.

Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší než šest měsíců ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci.

V případě zjištění takto odstaveného vozidla město zasílá (případně také zveřejňuje) provozovateli vozidla výzvu k odstranění nebo zprovoznění vozidla do dvou měsíců od doručení (zveřejnění).

Pokud si provozovatel vozidlo nevyzvedne, musí silniční správní úřad rozhodnout o jeho prodeji ve veřejné dražbě.

Pokud by vozidlo nebylo prodáno, má vlastník pozemní komunikace možnost vozidlo předat k likvidaci. 

Maximální náklady na jedno vozidlo odstraněné z pozemní komunikace za odtah a uskladnění by se mohly vyšplhat až na 7 700 korun.  Veškeré náklady na odtah a uskladnění bude povinen uhradit provozovatel vozidla.