Masivní větev se po ulomení zřítila k zemi také proto, že vyrůstala z vykotlané části kmene.

Mohutná větev starobylého platanu se zřítila na chodník i na silnici u nádraží v Hradišti
VIDEO: Mohutná větev historického platanu se zřítila na chodník i na silnici

„Na platan, u kterého došlo k vylomení kosterní větve, byl v letošním roce vypracován posudek znalce v oboru arboristika. Výsledkem bylo doporučení 10% redukce koruny stromu, revize bezpečnostních vazeb, které byly na strom umístěny, a přidání dalších vazeb,“ uvedl ve své zprávě mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

O dalším osudu rozhodne znalec

Vzhledem k tomu, že se jedná o památný strom, bylo podle něj na tyto zásahy vydáno rozhodnutí orgánu ochrany přírody, v němž byl udělen souhlas. Práce byly objednány u odborné firmy a měly se uskutečnit ve čtvrtek 31. srpna letošního roku.

Ilustrační foto.
Masivní blackout zasáhl velkou část Uherského Hradiště i Kunovice

„Vzhledem k tomu, že 28. srpna došlo k vylomení kosterní větve a tím mohlo dojít k významnému narušení stability stromu, bude po dohodě se zástupci orgánu ochrany přírody proveden ořez ve větším rozsahu tak, aby strom nepředstavoval akutní ohrožení osob a majetku. Následně bude stav stromu znovu vyhodnocen znalcem, který rozhodne o jeho dalším osudu,“ dodal Jan Pášma k ořezu, který byl mezitím, těsně před setměním, proveden.

Ke stromu nechoďte

Uherskohradišťská radnice žádá občany, aby dbali vlastní bezpečnosti a k místu události se nepřibližovali. Místo je vyznačeno páskou.

Platan javorolistý s obvodem 544 centimetrů je jedním z nejstarších stromů rostoucích v metropoli Slovácka a jejím okolí. Zažil dobu vlády císařovny Marie Terezie i městské hradby v jejichž blízkosti v Jezuitské zahradě stával.