Z devíti zaslaných návrhů odborná porota složená z významných českých i zahraničních architektů, budoucích uživatelů areálu a zástupců ÚZSVM a města Uherské Hradiště vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti.

„Tato architektonická soutěž je dalším důležitým milníkem v záchraně tohoto jedinečného areálu i v historii našeho úřadu. Jsem velmi ráda, že se jí účastnili zástupci předních architektonických ateliérů z České republiky i ze Slovenska. Na základě vítězného návrhu můžeme pokračovat v dalších nezbytných krocích, jako je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Dlouholetý fotograf Slováckého muzea Ladislav Chvalkovský
Pod koly vlaku vyhasl život dlouholetého fotografa Slováckého muzea

Zásadní proměna

Zároveň připomněla, že v areálu bývalé věznice vznikne Muzeum totality připomínající jeho nechvalně proslulou minulost, a současně část areálu bude sloužit okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství a Probační a mediační službě.

„Věznice má mimořádný potenciál stát se důležitým místem paměti nejenom regionu východní Moravy, ale celé České republiky. Památník by měl připomínat jedno z nejtemnějších období naší národní historie, ale také být živým paměťovým pracovištěm s odbornou knihovnou, badatelnou a zejména výstavními a edukačními programy primárně zaměřenými na školní mládež.

Naprostým imperativem je pro nás důraz na autenticitu celého prostoru, na emoci, kterou přináší, sdělení jeho genia loci, se kterým zde bude návštěvník konfrontován. Součástí plánů je také vybudování pietního dvora s vyznačením míst dvou popravišť, z doby po druhé světové válce a z padesátých let 20. století,“ upřesnil základní vize pro budoucí hradišťský památník ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.Pro Uherské Hradiště se jedná o významný projekt, který brownfiled v centru města změní v důstojný areál 21. století.

„Půjde o zásadní proměnu rozsáhlého objektu v městské památkové zóně, o kterou jsme dlouhá léta usilovali. Dojde k vypořádání se s chátrajícím objektem, který v sobě nese i tragickou minulost, a vytvoření nového veřejného prostoru. Vybraný koncept, který ovlivní podobu města na desetiletí dopředu, velmi dobře nakládá s potřebami pro život v moderním městě, zároveň pokrývá všechny požadavky budoucích uživatelů, což byla velká výzva, zejména pro složky justice, a v neposlední řadě dává více než dobrý prostor pro vybudování paměťové instituce.

Při hodnocení pro nás byly důležité také urbanistické souvislosti a dopady revitalizace areálu na okolní veřejné prostory. I v tomto parametru byl vítězný návrh hodně propracovaný,” řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Shromáždění "U Rozárky" v Uherském Hradišti u příležitosti svátku 17. listopadu 2022
Starosta Hradiště: Věznici musíme otevřít co nejrychleji, i kvůli zpochybňovačům

Návrhy ukáže výstava

Na vítězném návrhu, jehož autory jsou Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík a Jan Sulzer (autor krajinářského řešení), porota v čele s architektem Pavlem Martinkem nejvíce ocenila celkové architektonické řešení, použité materiály i detail veřejného prostoru, který podtrhuje význam tohoto místa s důrazem na vytvoření moderní demokratické instituce s historickou pamětí.

Na vítězném návrhu spolupracovali Viktor Žák, Anna Blažková a Kateryna Bondarenko. Vítězný návrh nyní bude dopracováván na základě doporučení odborné poroty a proběhne také upřesňování s budoucími uživateli, včetně partnerského dialogu s městem. 

Vodní krysa, alias nutrie říční na břehu řeky Moravy v Uherském Hradišti
Vodní krysy v Hradišti se přemnožily, radnice varuje před jejich přikrmováním

Na druhém místě se umístil tým Múčka Veselý architekti, třetí příčku pak obsadilo studio re:architekti.

Veřejnost bude mít možnost se seznámit se všemi soutěžními návrhy v rámci výstavy v Redutě v Uherském Hradišti. Vernisáž k této výstavě se uskuteční 9. prosince od 16 hodin.

Historie věznice

Bohoslužby v hradišťské věznici se účastnili čtyři duchovní, ministr a další stovka lidí.Areál bývalé věznice v Uherském HradištiZdroj: Deník/Pavel BohunJustiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích československé republiky, poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.

Procesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB. Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně.

Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na opravě areálu.