Hodinový stroj před více než šedesáti lety utichl a ciferníky hodin neukazovaly správný čas. S myšlenkou a iniciativou obnovy a zprovoznění historického hodinového stroje ve věži jankovického kostela začali pořádat pravidelná setkávání členové rodu Odstrčilíků, původem z Jankovic.

„K nim se přidali sympatizanti nejen z obce. V březnu 2019 sestavili pracovní skupinu k přípravě projektu restaurování věžních hodin kostela. Organizovaná činnost skupiny byla zahájena za podpory starosty Jankovic Radka Šilce a starosty Košíků, Jaroslava Šlechty, který poskytl k pravidelným pracovním schůzkám skupiny místo v tamním Komunitním centru,“ rozpovídal se jankovický Robert Bartošík, předseda Spolku pro rekonstrukci věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Cílem činnosti Spolku bylo připravit rozpočet, získat finanční prostředky a na základě úředních povolení obnovit věžní hodiny v roce 2020. Do parády si je vzal akademický sochař Petr Skála, známý restaurátor historických hodinových strojů včetně Staroměstského orloje.

„Historické věžní hodiny byly loni 12. května z kostela v Jankovicích demontovány a odvezeny do ateliéru manželů Melanie a Petra Skálových v obci Sadská na Nymbursku, v němž prošly chemickou i mechanickou očistou, obnovou technických detailů a zkouškou funkčnosti,“ vyprávěl plný nadšení Robert Bartošík.

Před zpětnou montáží hodin do věže kostela, která se uskutečnila ve čtvrtečním čtvrtletí loňského roku, v ní bylo instalováno dřevěné schodiště a zhotovena dřevěná konstrukce, která vytváří uzavřenou místnost se vstupním otvorem ze strany přístupového schodiště. V takto připraveném prostředí budou hodiny fungovat bez vnějších vlivů, ale budou také chráněny před nepřízní počasí, prachem i pobytem chráněných netopýrů, či drobných opeřenců, kteří ve věži i na půdě kostela pobývají.

„Po skončení montáže věžních hodin byla v průběhu loňského listopadu a prosince nainstalována do prostoru hodinového stroje WiFi kamera s napojením na internet. Odbíjení věžních hodin i chod hodinového stroje tak bylo možné sledovat na obrazovkách monitorů po celém světě,“ neskrýval radost inženýr Bartošík.

Poté prozradil, že úpravy věže kostela i samotné restaurování věžních hodin si vyžádaly celkové náklady ve výši  530 983 Kč.

„Realizace byla umožněna díky dotacím poskytnutým z Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vedle získaných dotací finančně přispěla na projekt Římskokatolická farnost a obec Jankovice.  Zbytek nákladů byl uhrazen z veřejné sbírky,“ dal k dobru Robert Bartošík.

Potvrdil, že projekt restaurování věžních hodin sice nebyl významnou investicí, ale může se stát mimořádným mezníkem pro další život v obci, impulsem pro další projekty, které s využitím dotací jednotlivých ministerstev, ale i dotací z evropských fondů mohou přispět k dalšímu rozvoji obce v následujících letech.

„Na této cestě přeji našim barokním, ručně kovaným věžním hodinám šťastné odbíjení,“ vkládá Robert Bartošík naděje do pokladu, kterým jsou jankovické věžní hodiny. „Vždycky, když jedu kolem kostela, bezděčně zvedám zrak, abych se ujistil, že ty naše věžní hodiny skutečně jdou,“ poznamenal.