Vlády nad Modrou se ujal po absolvování Středního odborné učiliště vodař – poříčný, hrázný, jezný ve Vysokém Mýtě, následně pak Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou, zaměřené na vodohospodářské stavby. Před zvolením do funkce starosty byl stavebním technikem a vodohospodářem u Jihomoravských státních lesů.

„Před svobodnými volbami v roce 1990 jsem se jako vedoucí skautské organizace v obci ocitl mezi kandidáty na nestranické kandidátce, tvořené zahrádkáři, dobrovolnými hasiči a tehdejší členkami místní organizace Českého svazu žen. Společně jsme šli do voleb s tím, že chceme v obci změnu. A nebyli jsme sami, kdo po ní volal,“ zabrousil ve vzpomínkách o 30 let zpět Miroslav Kovářík.

V čem jste podle vašeho soudu ve starostovské funkci tak výjimečný?
To byste se měl zeptat lidí v Modré. Ale nejvíce si vážím občanské pospolitosti, kterou se mně i zastupitelstvu obce podařilo dát od roku 1990 v naší vesnici dohromady.

Mohl byste vypočítat, co všechno se vám v minulém roce zdařilo realizovat na obecní úrovni?
Podařilo se nám dokončit vybudování společenského dvora za Obecním domem, na dětském hřišti byla nainstalována sestava se slonicí Růženou a lezeckou pyramidou. Dále bylo dokončeno několik stavebních projektů k dalším výstavbám, vyměněn byl velký úsek palisád v Archeoskanzenu a na Živé vodě bylo zhotoveno nové laťkové oplocení. Největší akcí v loňském roce byla výstavba repliky kamenné hradby, nalezené v Uherském Hradišti-Rybárnách, s kamennou věží a skladem. Opomenout nemohu ani odbahnění rybníku Pod smrkem a části rybníku Komora.

Jaroslav Křivánek je jednatelem zapsaného spolku Velkomoravané.
Nadšenci přibližují život lidí na Velké Moravě

Do jakých dalších činností chce letos obec ještě investovat?
Do dokončení opravy veřejného osvětlení, do další etapy výměny velkého úseku palisádového ohrazení Archeoskanzenu, opravy části cyklostezky a výsadby vzrostlé zeleně do extravilánu obce. Chtěli bychom modernizovat vizualizační technologii v areálu Živá voda, dokončit generální opravu hasičské zbrojnice a dovybavit Obecní dům včetně nové kuchyně. Rovněž je třeba pokročit v opravách hrází a sloviště v chovném rybníku.

Na starostu se jeho spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí?
Nejčastější stížnost byla v loňském roce spojena s problémy se starším typem veřejného osvětlení, kde došlo k poškození podzemních kabelů. Opakovaně jsme řešili přístupy k připravované výstavbě rodinných domků, kde nedošlo k dohodě s vlastníky strategicky významných pozemků.

Co byste chtěl v Modré změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu. Čeho se vám doposud dosáhnout nedaří?
Dlouhodobě řešíme přestavbu sportovně-kulturního areálu, kde doposud nedošlo k dokončení převodu pozemků z majetku státu na obec. Co se týká areálu Skanzen (Archeoskanzen, Živá voda, Centrum slováckých tradic, hotel Skanzen, Terárium Modrá) chybí velké parkoviště s parkováním a točnou pro autobusy a rozšíření zázemí pro turisty, kde počítáme i s vybudováním posezení a stálých, stylově upravených stánků pro prodej místních výrobků. Dále je třeba vyřešit nové přístřešky na autobusových zastávkách. V archeoskanzenu připravujeme výstavní prostory, které budou splňovat požadavky na vystavení cenných nálezů z doby Velké Moravy. Výhledově řešíme již dlouho připravovaný projekt výstavby záchytné nádrže s mokřadními plochami.

Covidová omezení ovlivnila celé Česko. V čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?
Společenský život v obci téměř ustal. Rovněž byla maximálně omezena práce s dětmi ve skautském oddílu i s mladými hasiči. Mimo tří měsíců loňského léta ustal také turismus. Smutnější rok za 30 let mého starostování jsem nepoznal.

S jakým rozpočtem hospodařila obec v roce 2020, s jakým to bude v letošním roce?
Obec Modrá měla v roce 2020 schválen rozpočet na příjmové stránce 23 milionů 717 tisíc Kč, a na rok 2021 je předpoklad 21 milionů 232 tisíc Kč.