První koledníci se v ulicích některých slováckých měst a obcí objevili už v pondělí 3. ledna. Například v Uherském Hradišti je lidé budou moci obdarovat příspěvky pro potřebné až do 10. ledna.

Tamní Oblastní charita Uherské Hradiště vypravila letos na cestu 382 kolednických skupinek, pětařicet z nich bude mít na starosti metropoli Slovácka. Chodí ve tří až šesti členných skupinkách doprovázených dospělými osobami. „Celkem bude na Uherskohradišťsku koledovat celkem zhruba 1146 dobrovolníků. Nechodí jen pro peníze, ale především nabízí koledu, přání klidu a radosti do každého příbytku,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky na Slovácku Jana Gálová.

O uplynulém víkendu zahájili Tříkrálovou sbírku také obce Modrá a Staré Hutě. Během obchůzky se starohutským koledníkům podařilo nashromáždit v zapečetěných pokladničkách 3. 368 korun. Na Modré to bylo 21 426 korun, o téměř dva tisíce korun víc než vloni. Oficiální zahájení sbírky na Slovácku se uskutečnilo 3. ledna také v Uherském Hradišti, kdy tři králové na koních projeli městem a zastavili se pozdravit zástupce farnosti i městského úřadu. Do pokladničky tradičně přispěl starosta města Květoslav Tichavský, ale pozadu nezůstali ani místostarostové. Králové na koních byli na hradišťském Masarykově náměstí velkým lákadlem. „Hradišťský Kašpar, Melichar a Baltazar nešetřili úsměvy. Jejich průvodu přihlíželi dospělí a děti. Velkým lákadlem bylo pro ně krmení koníků – Dana, Davida a „toho černého vzadu“ Dauliho,“ podotkla mluvčí hradišťské charity Iva Kučerová.

V roce 2010 se na Uherskohradišťsku zapojilo do Tříkrálové sbírky 46 obcí a více jak jeden tisíc koledníků vykoledovalo rekordních 1 840 816 korun. Do sbírky se už podeváté zapojí i padesátiletý František Řezníček z Uherského Hradiště. „Chodím spolu s mými dětmi i s dětmi kamarádů. Byl bych rád, kdyby vedení mé skupinky už někdo převzal, ale zatím jsem žádného vhodného dobrovolníka nenašel, takže chodím i letos,“ vysvětlil své snažení Řezníček.

Darované prostředky z výtěžku tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti byly loni rozděleny například na výstavbu Charitního centra sv. Ludmily, přímou pomoc občanům v nouzi v regionu, do sociálních projektů Arcidiecézní charity Olomouc a dalších projektů.

Rozdělení letošního výdělku prozatím není rozčleněno a k rozdělení peněz dojde až po ukončení sbírky.

Také letos provází sbírku tradiční nešvar. Zájemců o koledování je velký v menších obcích, v Uherském Hradišti a Uherském Brodu je ale zájemců poměrně málo. Proto se koledníci u některých domácností v obou městech neobjeví.

V Uherském Brodu vyrazí do ulic 43 skupinek koledníků. Sbírka se tam koná ve dnech 7. a 8. ledna. „Celkem se do sbírky na Uherskobrodsku zapojí 1300 osob,“ informoval koordinátor Tříkrálové sbírky a mluvčí brodské charity Vít Kadlčík. Ten dodal, že loni se na „brodsku“ při stejné příležitosti vybralo 1 228 tisíc korun.

Jak nenaletět falešným Třem králům?

Dospělý doprovod Tří králů se musí prokázat průkazkou vedoucího skupinky. Jedná se o takzvaný pověřený průkaz podepsaný arcibiskupem Graubnerem. Průkaz má vlastní evidenční číslo, které musí být totožné s číslem pokladničky. Součástí průkazu průkaze je jméno, datum narození, číslo občanského průkazu doprovodu, bydliště a obsahuje kontakt na místního koordinátora sbírky.