Mnohdy bezohlední turisté přidávají obyvatelům Salaše vrásky na čele.

Kvůli turistice narůstá více než stovce rekreačních chat a chalup od jara do podzimu počet rekreantů o téměř stejné množství obyvatel, kolik jich tam trvale žije.

„Občané naší obce si v této covidové pandemii stěžují na nájezdy turistů a návštěvníků Salaše, z nichž řada jich nedodržuje vládní opatření, týkající se situace kolem šíření nákazy covidem-19,“ posteskla si starostka Salaše Jitka Točková.

Cíl? Snížit množství komunálního odpadu

Naopak dává najevo radost nad tím, že loni byl v obci zaveden nový systém na evidenci tříděného odpadu z domácností.

„Označili jsme nádoby na komunální odpad tak, aby od letošního 1. dubna byl přehled i o množství komunálního odpadu podle domácností. Až dosud vlastnila nádoby na odpad svozová firma, které obec platila nájem za každou nádobu. Nyní jsou nádoby s logem Salaše ve vlastnictví obce a každá je označena evidenčním štítkem dle čísla domu,“ přibližuje starostka nový systém třídění odpadu domácností.

Všechny zmíněné kroky vedly k tomu, aby se na Salaši podařilo snížit množství komunálního odpadu, protože české obce čeká postupné zdražování za ukládání odpadu na skládku a během několika let i úplný zákaz skládkování.

„Nově mohou občané třídit ve své domácnosti plast do označených pytlů, ale také do balíku svázat starý papír a díky tomu získat slevu z poplatku za odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle nebo svázanému papíru nalepit patřičný QR kód a dát je v daný svozový den před dům,“ vysvětluje Vlasta Mikelová, místostarostka Salaše.

Podotkne, že každá domácnost má vytvořen vlastní odpadový účet, kde budou informace a další potřebné údaje, které se ke třídění odpadu vztahují.

„Ve sběrném dvoře za budovou bývalé Jednoty, který je pro veřejnost otevřen o první sobotě v měsíci, jsou čtyři velkokapacitní kontejnery. Dva z nich jsou na směsný komunální odpad, po jednom na bioodpad a na velkoobjemový odpad,“ poznamenala Vlasta Mikelová.

Ve sběrném dvoře se podle ní mohou lidé zbavit starého oblečení, plechovek, drobného elektroodpadu a v PET lahvích použitého kuchyňského oleje.

Členové sboru dobrovolných hasičů sbírají dvakrát ročně přímo od domů Salašanů staré železo.