Ocenění získala za dlouhodobý, komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, příkladnou spolupráci s podnikatelskými subjekty, bohatý spolkový život (v obci fungují dvě desítky spolků), příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství i za péči o historické objekty.

V obřadní síni uherskohradišťské radnice poskytl krátký rozhovor čtenářům Deníku arcibiskup původem z Nigérie Jude Thaddeus Okolo (druhý zprava), jenž je v naší zemi apoštolským nunciem, tedy vatikánským vyslancem
Apoštolský nuncius prozradil, kdy znovu přijede i jak se daří Svatému otci

"Přihlásili jsme se podruhé. Poprvé to bylo vloni. To jsme dostali mimořádné ocenění za archeologickou sbírku v našem archeologickém muzeu, o které se stará Klub přátel historie, což jsou dobrovolníci. Také jsme byli oceněni za vzorné vedení kronik. Letošní rok se vydařil až k prvnímu místu z čehož jsem dojatý, nadšený, spokojený a velká radost. V Ostrožské Lhotě máme kulturního, sportovního i společenského vyžití hodně. Spolkový život kvete. Lidé se ve volném čase zapojují do činnosti obce, jsou to srdcaři," sdělil Deníku starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček.

Nedachlebice a Salaš

Oranžovou stuhu obdržela obec Nedachlebice z Uherskohradišťska za spolupráci s Farmou Trojek a podporu rozvoje agroturismu v obci, včetně postupné obnovy brownfieldových ploch za účelem rozvoje zemědělského podnikáni a inspirativní přístup v oblasti údržby krajiny.

Cenu naděje pro živý venkov získala obec Salaš, také z Uherskohradišťska za aktivní spolkový život a proaktivní přístup obce a místních občanů k volnočasovým aktivitám.

Zejména sbor dobrovolných hasičů a mykologický klub jsou příkladem spolkové aktivity nadregionálního významu. V obci funguje také cyklistický klub Salaš, který pořádá závod horských kol s názvem Drtikol a Velké dětské noční cyklozávody.

Ilustrační foto
Celníci zadrželi kontraband padělků a dopadli cizince se zákazem pobytu v EU

Soutěž Vesnice roku jednoznačně podporujeme, protože chceme, aby naše obce byly aktivní, živé a pestré, zkrátka aby zdobily náš kraj. Děkuji všem obcím, které se do soutěže přihlásily. Protože už jen tím, že se přihlásí, se v nich zvedne aktivita, začnou ještě více žít, chystají nové věci a celkově je to může posunout zase o kus dál. Vítězné obci Ostrožská Lhota gratuluji a přeji hodně zdaru v celostátním kole,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Rokytnice, Kudlovice, Malá Bystřice a Podhradí

Diplom za Vesnickou knihovnu Zlínského kraje bere Rokytnice ze Zlínska, diplom za vzorné vedení obecní kroniky míří do Malé Bystřice na Vsetínsku, diplom za udržování lidových tradic pak obdržela obec Kudlovice na Uherskohradišťsku.

Mimořádné ocenění krajské komise za podporu turistiky a agroturistiky míří do obce Podhradí na Zlínsku amimořádné ocenění krajské komise za unikátní a osvětovou činnost v oboru mykologie obdržel Mykologický klub Salaš.

Finance pro vítěze i další oceněné obce

Vítězná Ostrožská Lhota obdrží od Zlínského kraje finanční dar ve výši 540 tisíc korun. Finanční odměny se však dočkají také další oceněné obce.

Ve 27. ročníku soutěžilo celkem 8 obcí ze Zlínského kraje. Ve dnech 6. a 7. června 2023 je navštívila hodnotící komise. Každá měla 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné projekty, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 8. června v Ratiboři.

Imaginarium bratří  Formanů – unikátní výstava na zámku  v Uherském Ostrohu.
Zámecká galerie v Uherském Ostrohu hostí unikátní výstavu - Imaginarium

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova.

Úspěšný Zlínský kraj

Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vesnicí roku 2022 ve Zlínském kraji se letos stala valašská obec Zašová. Na snímku z vyhlášení ve Zlíně zleva: předseda hodnotící komise František Hajdůch, starosta Zašové Jiljí Kubrický, hejtman Radim Holiš.
Vesnicí roku 2022 ve Zlínském kraji je Zašová

Vesnice ze Zlínského kraje patří v celostátním kole soutěže pravidelně k těm nejúspěšnějším. Mezi celkovými vítězi jich od roku 1995 najdeme hned šest (Liptál, Lidečko, Komňa, Kateřinice, Kašava a Dolní Němčí), což je vůbec nejvíc ze všech krajů České republiky.