„Zlínský kraj, to jste vy, naše vesnice a města. O vaše obce se dobře staráte, investujete zde, opravujete, pořádáte akce pro lidi. Zkrátka už na první pohled je u vás vidět kus dobře odvedené práce, na kterou můžete být právem hrdí. Za to vám chci poděkovat nejen jménem svým, ale i celé Rady Zlínského kraje, a zároveň vám popřát hodně sil a elánu do další práce,“ řekl během středečního předávání k přítomným starostům oceněných obcí hejtman Radim Holiš.

Zlatá stuha byla obci Zašová udělena za dlouhodobý, komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, za podporu a vzájemnou spolupráci občanů napříč generacemi, za příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství včetně respektování architektonických hodnot a souvislostí a také za harmonické propojení místních částí.

Obec Zašová postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2022. Nejedná se přitom o první úspěch Zašové v této soutěži, v krajském kole byla už oceněna v roce 2000 Bílou stuhou a v roce 2010 Modrou stuhou.

„Ocenění Zlatou stuhou vnímám jednak jako zadostiučinění za všechnu práci, kterou se v poslední době v Zašové podařilo udělat, ale především je to odměna pro naše občany, kteří se podílejí na společenském životě i na dalších aktivitách v naší obci,“ řekl starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Modernizace vozového parku MHD ve Zlíně
MHD ve Zlíně a Otrokovicích mění od července jízdní řády

Ve 26. ročníku soutěžilo celkem deset obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji. Ve dnech 13, 14. a 16. června 2022 navštívila hodnotící komise všechny přihlášené obce. Každá z nich měla k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty.

Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 16. června v Dolním Němčí.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi.

Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic i seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním předání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 ve vítězné obci.

Odchovanec zlínského hokeje, trenér a funkcionář Robert Hamrla.
Rada města již vybrala šéfa zlínského hokeje. Podle Deníku by jím měl být Hamrla

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2022:

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Zašová, okres Vsetín

Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Veselá, okres Zlín

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím:

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

obec Dolní Lhota, okres Zlín

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Diplom za udržování lidových tradic

obec Poličná, okres Vsetín

Další ocenění

Diplom Zlatá cihla (kategorie B) – obec Zašová, Komunitní dům seniorů

Diplom Zlatá cihla (kategorie C) – obec Dolní Lhota, okres Zlín, Kostel Panny Marie Karmelské

Cena naděje pro živý venkov – obec Malá Bystřice, okres Vsetín

Obec Malá Bystřice postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.

Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji – Jana Janíková, za literární tvorbu

Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci – obec Žlutava, okres Zlín

Mimořádná ocenění krajské komise

Mimořádné ocenění za projektovou připravenost – obec Vítonice, okres Kroměříž

Mimořádné ocenění za podporu kulturního a společenského života – obec Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

Mimořádné ocenění za výjimečnou archeologickou expozici – obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště