Podle pověsti nese jméno po vladykovi Jaroslavu Částkovi, jenž tam na začátku 14. století postavil tvrz a sídlil v ní. Její pozůstatky se nacházejí na severovýchodním okraji obce. Její dominantou je kaple Panny Marie Lurdské, pocházející z let 1898 – 1899.

Z přírodních zajímavostí je cenný tzv. Žižkův dub, rostoucí jihovýchodně od vesnice.Přírodní park Prakšická vrchovina je jednou z lokalit, do níž katastr Částkova zasahuje. Nachází se na pravém břehu řeky Olšavy. Jeho území zahrnuje i maloplošná zvláště chráněná území, přírodní rezervace Rovná hora a Vrchové-Chrástě a přírodní památku Terasy-Vinohradné.

Vyhlášen byl v roce 1999 a rozprostírá se na 4500 hektarech mezi vrcholy Lovisko a Rovná hora mezi Částkovem, Nedachlebicemi, Mistřicemi, Bílovicemi, Hradčovicemi, Lhotkou, Drslavicemi, Prakšicemi a Pašovicemi.

K seznámení s přírodním parkem mohou zájemci využít naučnou stezku Po hranici devíti katastrů. Kromě přírodních pozoruhodností se turisté mohou kochat také těmi historickými i archeologickými.

Na jejím území se mimo jiné měla uskutečnit bitva, ve které byl někdy v letech 1469, 1470 poražen král Matyáš Korvín.V současnosti je Částkov malebnou ale moderní vesnicí, odkud je to relativně blízko do Uherského Brodu i Uherského Hradiště.

Nechybí ani kulturní život, k jehož rozmanitosti přispívá pětice spolků. Od roku 2001 je součástí regionu Za Moravú.

Starosta Částkova Pavel Štěpančík má v plánu ve vesnici zrealizovat několik investičních akcí.

„Chtěl bych vybudovat zázemí pro sociální služby občanů a také zrekonstruovat kanalizaci a napojení na Čistírnu odpadních vod,“ poznamenal starosta.