Konaly se tam jedny z prvních letošních hodů. Po mši před kaplí sv. Anny, na které se sešli věřící v krojích i civilním oblečení, se průvod vydal na cestu po vesnici.

O hudební doprovod se starala dechová hudba Šarovec a cimbálová muzika Hora. Hodová zábava se v sobotu i v neděli konala v kulturním domě.