„Zástupci vedení azylového domu nám opakovaně doporučují, abychom si našly podnájem. Na takto placené bydlení ale nemám prostředky. Pokusím se předat písemnou žádost na sociální odbor i vedoucí azylového zařízení, aby mi nájemní smlouvu alespoň na půl roku prodloužili. Do věci se zapojil také můj bývalý manžel, který mi slíbil, že mi ve shánění nového bytu pomůže,“ poznamenala matka dvou dětí Eva Blahová, jež má azylový dům opustit už 25. listopadu. Stejný postup zvolila i druhá klientka, které brzy vyprší smlouva o nájmu. „ Prakticky vůbec nám se sháněním bydlení nepomáhají,“ postěžovala si.

Musí samy vyvinout snahu

Vedoucí sociálního odboru městského úřadu ale tvrdí, že na podobnou pomoc ze strany „azyláku“ se ženy spoléhat nemohou. „Bydlely v tomto zařízení celý jeden rok a musí samy vyvinout snahu o získání dalšího bydlení. Pracovnice zařízení ve Véskách jim v podobných snahách pomáhají podle svých možností, hlavní iniciativa ale musí vzejít ze strany klientek,“ poznamenala vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Květoslava Zlatušková. Oslovení regionální politici se domnívají, že obě strany by měly přistoupit na kompromis.

„Pokud to kapacitní možnosti dovolují, klientky by měly dostat šanci například v prodloužení nájemní smlouvy na nezbytnou dobu, “ zmínil svůj pohled na problematiku hradišťský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR Antonín Seďa (ČSSD). Zástupci hradišťského městského úřadu naznačili, že pomoci oběma ženám nebude snadné. „V současné době je kapacita azylového dobu naplněna a o azyl žádají čekatelky, v jejichž rodinách se řeší domácí násilí,“ sdělila mluvčí Městského úřadu Uherské Hradiště Petra Vaďurová Zemčíková.

Přečtěte si také:

Azylový dům: dvě klientky skončí na ulici!

Azylový dům: ženě s malou dcerkou hrozí vyhazov