Přetížená doprava ve Veselí nad Moravou si už brzo oddechne. Poté, co se v první polovině září otevřely Bučovice, se po téměř roční uzávěrce chystá silnici otevřít i Moravský Písek, a to prvního října.

Rekonstrukce silnice v Moravském Písku a její následné uzavření začalo téměř před rokem sedmadvacátého října. Lidé, kteří jeli z Brna na Uherské Hradiště, museli kvůli uzavírce Bučovic zvolit objízdnou trasu přes Kyjov a dále na Moravský Písek. Právě kvůli jeho uzavírce jim ale nezbylo, než pokračovat na Veselí nad Moravou. Stejně tak museli postupovat i Kyjovští. Nebylo tedy žádnou výjimkou vidět nešťastné řidiče, kteří se trápí v koloně.

„Situace se po otevření Bučovic zlepšila. Kamiony, které jedou na Hradiště, už nejedou přes Kyjov na Veselí. Co se týká Moravského Písku, tak by jeho otevření mělo dopravě ve Veselí určitě také pomoct,“ doufá veselský místostarosta Vilém Reichsfeld.

Práce na rekonstrukci písecké silnice byla rozdělená do dvou úseků. Omezení bylo tedy dost rozsáhlé. Přes Moravský Písek se dostali pouze místní. Přespolní, kteří chtěli přes obec projet, si museli zažádat o speciální povolenku.

Prvním opravovaným úsekem, který měřil tři sta padesát metrů, byl ten v trase na Polešovice.

„Na tomto úseku jsme provedli výstavbu nové dešťové kanalizace, přeložky vodovodu, plynovodu, telefonních kabelů. Dále jsme vyměnili podkladní vrstvy silnice, položili novou obrubu a nové živičné vrstvy. Součástí stavby byla i úprava železničního přejezdu včetně přeložek kabelů a úpravy přejezdu,“ přiblížil vedoucí technickosprávního úseku oblasti Hodonín Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Libor Olšák.

Rekonstrukce druhého úseku, v délce sedm set metrů na silnici druhé třídy a sto dvacet metrů na silnici první třídy byla ale údajně složitější.

„Na místě už je vystavený ostrůvek, kde jsou nové autobusové zastávky. Celý prostor bude mít kompletně nové osvětlení a při cestě se bude dělat chodník. Vše bude úplně jiné a posunuté asi o padesát metrů,“ řekl místostarosta Moravského Písku Miroslav Dula.

Kromě toho vznikla v této části Písku nová dešťová kanalizace, přeložka splaškové kanalizace, plynovodu, telefonních kabelů a kabelů Českých drah. „Provedli jsme také výměnu podkladních vrstev silnice, položili nové obruby a nové živičné vrstvy. Součástí stavby byla i úprava mokřadu u nádraží,“ doplnil Olšák.

Stavba, která byla převážně hrazená z dotací Evropské unie, vyšla celkem na osmdesát milionů korun. Podle místostarosty Duly už byla opravdu zapotřebí.

„Nějaké opravy jsme sice dělali každý rok, silnice ale byla v havarijním a tak zuboženém stavu, že se musela spravit. Zvlášť křižovatka před obecním úřadem,“ uzavřel Dula.