Jedná se o elitní jednotku Armády České republiky. Mezi její úkoly patří například přímé akce, strategický průzkum, nekonvenční válčení, boj s terorismem, průzkum a záchrana na bojišti a činnost stanovená vládou. Oficiální motto této jednotky jsou slova Dum spiro spero (Dokud dýchám, doufám). Dne 22. června bylo Veronice za její práci předáno ocenění a upomínkové předměty za účasti velitele 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela.

Součástí programu byla také prezentace této naší špičkové jednotky žákům 9.B. Dozvěděli se zajímavé informace např. o historii jednotky, jejích úkolech, bojových nasazeních a výcviku. Chtěli bychom poděkovat zástupcům 601. skupiny speciálních sil za výbornou spolupráci a žákům za vzorné chování během celého programu.

Jan Vorba, Petr Kočíř