Minulý týden právě v tomto jihomoravském městečku pobývala pětadvacetičlenná hodnotící komise archeologů z Čech, Moravy a Slovenska. Jejím členem byl také Luděk Galuška z Moravského zemského muzea v Brně. Právě tento vědec, který zároveň vede výzkumy na nalezištích ve Starém Městě, je v odborných kruzích považován za předního znalce slovanské historie. V exkluzivním rozhovoru pro Slovácký deník vysvětlil, jak to vlastně je s domnělým objevem Metodějova hrobu.

Jak je to tedy? Našli v Mikulčicích Metodějův hrob, nebo ne?

Nenašli. Vlastně tam nenašli nic nového ani nic, co by něco vypovídalo o Metodějovi.

Co tedy tým archeologů vykopal?

Odkryli celý interiér bazilikální části třetího mikulčického kostela. Právě v tomto kostele se nachází i hrob velmože, který byl však objeven už v roce 1957. Ta fáma posledních dnů mluvila o hrobě jako o místě posledního Metodějova odpočinku. Ani nyní se v něm však nenašlo vůbec nic, co by jej jakkoliv ztotožňovalo s hrobem Metoděje. Ba právě naopak.

Naopak?

Ano. Zjistili jsme, že hrob částečně zasahuje pod základ bazilikálního pasu. Nelze tedy objektivně vyloučit, že je starší než samotný základ. Tedy starší, než je datum Metodějovy smrti. To již dříve potvrdil i kolega Košta, který dělal rozbor meče, jenž se v tomto hrobě našel. Ukázalo se, že ten je také starší než doba Metodějovy smrti.

A jak tedy vznikly ty zprávy o nalezení Metodějova hrobu? Nepochopením souvislostí?

Asi ano. Celý ten problém má svou historii. Je to asi takto. Už v roce 1957 byl objeven hrob velmože. Všeobecně se o něm mluvilo jako o hrobu velmože. Až do roku 1991 o něm takto mluvil i archeolog Zdeněk Klanica. Pak však najednou místo ztotožnil s hrobem Metoděje. Troufám si však odpovědně říct, že poslední revizní výzkumy tuto možnost do značné míry vyvrátily.

O jaké důkazy se Klanica opíral?

Opíral se o některé nálezy v hrobě, které ale nejsou vůbec přesvědčivé a spojitelné s hrobem církevního hodnostáře. Opíral se také o znění legendy, že hrob ležel za oltářem svaté Bohorodice. Zbytky oltáře on shledával v samotném centru bazilikální části třetího kostela. Kolegové z Archeologického ústavu v Brně však místo znovu odkryli celé a všichni jsme se jednoznačně shodli na tom, že to nejsou zbytky oltáře, nýbrž že jde o pozůstatky běžného sídlištního objektu.

Takže Metoděj v Mikulčicích pohřben není?

To jsem neřekl. Jasné je, že určitě nebyl pochován v tomto hrobě. Musel by ležet někde jinde. Ale v onom mikulčickém třetím kostele nevím, kde by to mohlo být, když všechny hroby jsou už prozkoumány.

A kde tedy podle vás naši předkové Metoděje pochovali?

Nejpravděpodobnější místo je v Uherském Hradišti-Sadech. V podstatě archeologové uvažují jen o dvou možných kostelech – na sadské výšině a v mikulčické bazilice. Ale v těch Mikulčicích by to musel být nějaký jiný hrob než ten, o kterém jsme mluvili. Já preferuji Sady. Je to nejpravděpodobnější místo, i když byl tamní hrob nalezen prázdný, tak právě toto místo odpovídá znění legendy o hrobu Metodějově.