„Za obnovou takových staveb stojí velký kus odvedené práce, kreativity, ale i odvahy, protože opravit takovou stavbu není vůbec jednoduché. Všem, kteří se do takového díla pustí, si vážím. Chci jim poděkovat a vyjádřit svůj respekt a úctu,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Vítězný venkovský dům v Tupesích absolvoval mezi lety 2018 a 2022 rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes slouží jako domek pro příležitostné ubytování. Dům je památkou místního významu a dokladem vesnické architektury. 

KVÍZ: Poznáte hřbitov, kde chtěl být pohřben herec Josef Abrhám?

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený domek se sedlovou střechou, s obytným půdním prostorem. Rekonstrukce byla provedena citlivě, s respektem k dispozičnímu řešení a se zachováním drobných konstrukčních detailů. Tím byla zachráněna a obnovena ukázka staršího typu vinohradnického domu či obydlí hrnčířů s dílnami.

Na udělení ocenění Lidová stavba roku Zlínského kraje byl letos kromě vítězného domu nominován kamenný kříž na Nivnické ulici v Uherském Brodě připomínající hrdinství místních občanů, kteří byli popraveni za svou odbojovou činnost během druhé světové války. Přihlášena byla také úprava veřejného prostoru u kaple sv. Bartoloměje v uherskobrodské místní části Maršov.

Chasa se hrnula vesnicí až k zámku. Hody v Březolupech měla pod palcem přespolní stárka
Chasa se hrnula vesnicí. Hody v Březolupech měla pod palcem přespolní stárka

V červnu postupně navštívila všechny stavby odborná komise, která hodnotila především kvalitu provedených oprav, stupeň dochované autenticity, vlastní využití stavby i aktivitu vlastníků v oblasti péče o kulturní dědictví.

Uznání Lidová stavba roku je udělováno Zlínským krajem s cílem podpořit vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství.

Přehled staveb oceněných titulem Lidová stavba roku Zlínského kraje:

 • 2008 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora
 • 2009 – usedlost č. p. 6 v obci Komňa
 • 2010 – usedlost č. p. 18, zvaná ŠENK, z poloviny 18. století, Karolinka
 • 2011 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora
 • 2012 – usedlost č. p. 60 v Jasenné, nazývaná též Mikuláštíkovo fojtství
 • 2013 – ocenění nebylo uděleno (přihlášené stavby nesplňovaly zadaná kritéria)
 • 2014 – usedlost č. p. 37 ve Zlámanci
 • 2015 – dům č. p. 256 na ul. Říčanská ve Vizovicích
 • 2016 – usedlost č. p. 115 ve Vlachovicích
 • 2017 – usedlost č. p. 210 v Šumicích, zvaná Trchalíkova
 • 2018 – dům č. p. 77 včetně stodoly v Bystřici pod Lopeníkem
 • 2019 – venkovský dům č. p. 74 a sušírna ovoce v Rokytnici u Vsetína
 • 2020 – ocenění nebylo vyhlášeno z důvodu pandemie Covid-19
 • 2021 – rodový shluk Orságů – Chalupy Pod šenkem č. p. 285 v Karolince – Raťkově
 • 2022 – venkovský dům čp. 302 v Bojkovicích
 • 2023 – venkovský dům čp. 174 v Tupesích