Zastavit toto nebezpečí ale nedokáže ani on. Je ale jedním z těch, kteří se ho snaží, ze všech sil, eliminovat. Řeč je o Vlastimilu Pauříkovi, veliteli hradišťské městské policie. V uplynulých několika dnech toho moc nenaspal.Od prvních dnů, kdy začala řeka Morava v Uherském Hradišti hrozit zvednutím hladiny, byl jedním z těch, kteří pravidelnými pochůzkami kontrolovali stav hrází a jejich těsnost. Jeho typickou vlastností je skromnost. Slova o přemíře práce a zásluhách zahání razantními a odmítavými gesty. „Není čas na hrdinská prohlášení. Nejsou na místě. Proč chcete psát zrovna o mě?“ brání se publicitě. S ochotou jemu vlastní ale nakonec souhlasí. V jeho hlase je znát únava. On si ji ale nepřipouští.

„Jsme tady od toho, abychom se pokusili situaci kolem záplav zmírnit. Radíme lidem, jak se mají chovat, jak zabránit dalším škodám v jejich domácnostech. Chodím, spolu s dalšími kontrolovat hráze, koordinovat činnost rozmísťování pytlů s pískem a další úkony. Jak dlouho v těchto dnech spím? Pár hodin denně, ale s tím se v takových případech počítá,“ říká Pauřík odhodlaně. Povodeň ho ohromila nejen svou silou, ale i jedním výrazně pozitivním jevem. „Stále mě překvapuje, jak jsou lidé odhodlaní vybičovat své síly na sto padesát procent. Do práce proti živlu se zapojují lidé z domácností zasažených vodou, ale i jejich známí, náhodní kolemjdoucí, prostě všichni, kteří se v zasažených místech objeví. Výjimkou nejsou ani městští úředníci,“ chválí kolegy i ostatní dobrovolníky policista. O tom, že by se v nejbližších dnech dosyta vyspal, nepočítá. „Za chvíli odcházím na jednání krizového štábu. Rozdělíme si úkoly a budeme dělat vše pro to, abychom následky situace eliminovali a postupně uvedli do pořádku. Vyspím se, až bude pohotovostní režim klidnější,“ říká muž, který ví o povodni své. V jeho zahradě v městské části Sady totiž od středy stojí jezero vody. Do domu se zatím živel nedostal. Jestli se tak ale nestane v příštích hodinách, je otázkou i pro něj samotného…