Zatímco v minulých letech je tam intenzivně prožívaly stovky věřících, o letošní Květné neděli se rituály dvou dopoledních mší svatých a odpolední Křížové cesty musely obejít bez přímé účasti veřejnosti. A nejinak to bude vypadat o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě.

Připomínka Kristovy poslední večeře se uskuteční na Zelený čtvrtek v 18 hodin.

„Na Velký pátek bude konána mše v 15 hodin, neboť Ježíš v tu hodinu za nás zemřel. Noční obřad dotýkající se úsvitu, Kristova vítězství nad tmou hrobu, bude na Bílou sobotu ve 20 hodin. O Velikonoční neděli v 7.30; v 10 a 15 hodin budeme slavit v bazilice radost ze Vzkříšení. O Pondělí velikonočním budou bohoslužby v 7.30 a v 10 hodin,“ prozradil správce velehradské farnosti P. Josef Čunek.

Věřící mohou sledovat tamní bohoslužby on-line prostřednictvím kamerového systém na youtube kanálu na internetu.

Stejně tomu bylo v případě mše svaté o Květné neděli, kterou celebroval P. Josef Čunek, jemuž během ní napomáhali v roli ministrantů David Vojáček, Zdeněk Tománem a Martin Schreier.

Zahájena byla svěcením ratolestí, a to květů vrby jívy, kočiček. Ty si mohli lidé v průběhu neděle odnést domů, aniž by si na ně museli vystát frontu.

„Mše je vlastně modlitba církve, modlitba vrcholná. Katolický kněz je součástí této neustálé modlitby; takže když je na cestách, nemocen, nebo mimo katolické prostředí, slaví mši i bez věřících,“ řekl duchovního správce velehradské farnosti v souvislosti se sloužením bohoslužeb bez věřících, jen za přítomnosti několika ministrantů v rouškách.

Bůh netrestá, ale vychovává

Při té příležitosti uvedl, že mše svaté v čase koronavirové krize nebudou do odvolání slouženy v Tupesích ani na Salaši, pouze ve velehradské bazilice, z níž je možný on-line přenos.

„Bazilika je otevřená denně, takže ji mohou věřící využít pro osobní modlitbu a adoraci svátostného Krista. Podrobné informace naleznou lidé na stránkách www.farnostvelehrad.cz, a to v sekci aktuality,“ sdělil P. Josef Čunek.

Ten přeje všem lidem k Velikonocům to, co je podle jeho slov krásně zobrazeno v románu Babička od Boženy Němcové.

„Bůh netrestá, ale vychovává; a víme, že tvrdohlavé dítě a zvlášť dospělý, není moc přínosem pro společnost. A tak s dalším jubilantem tohoto roku J. A. Komenským vězme, že veškeré kvaltování toliko pro hovádko dobré jest. Přeji rodinám užitek z tolikého času pro sebe a kéž si udrží ekonomickou stabilitu,“ dodává upřímně velehradský kněz P. Josef Čunek.