Devatenáct deváťáků z Velehradu, Modré a Salaše muselo v úterý před pedagogy, svými spolužáky, rodiči, ale také starosty obcí prokázat svoji schopnost orientovat se v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, osvědčit základy informačních a komunikačních technologií a zasadit je do náležitých souvislostí. Ještě před veřejnou obhajobou museli vycházející žáci předložit absolventské práce v písemné a digitální podobě k posouzení učitelům-konzultantům II. stupně základní školy.

„Vůbec poprvé bylo k obhajobě takzvané malé deváťácké maturity nanečisto přizváno do velehradského turistického centra 76 žáků šestých až osmých tříd, aby měli představu o tom, co je čeká v rámci zpracování a obhajoby absolventských prací, až budou 9. třídě," sdělil ředitel ZŠ Velehrad Radomír Válek.

Podle něj mají absolventské práce vyprovokovat žáky k tomu, aby prezentovali svoje schopnosti a vědomosti jinou formou, než je třeba klasické zkoušení u tabule. „Cílem nejméně pětadvacetistránkové práce žáků 9. ročníku bylo nejen shromáždění informací k danému tématu a jeho zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí," zdůraznil ředitel školy.

Před komisí z řad kantorů, spolužáků, představitelů obcí a rodičů dokazovali deváťáci, jak svoji práci zvládli, kolik znalostí i svého „já" do ní vložili. Učitelé-konzultanti se po skončení obhajob shodli na tom, že absolventské práce, na jejichž vypracování měli vycházející žáci tři měsíce, jsou rok od roku na vyšší úrovni. Autoři nejlepších prací, Zuzana Trávníčková, Kristýna Tomíčková, Adéla Burešová, Veronika Petrášová, Jiří Krys a Max Lancouch byli odměněni knižními poukazy v hodnotě 500 korun.

„Jsem ráda, že se moje studentka, Zuzana Trávníčková, jako první z vycházejících žáků prezentovala japonským divadlem a nasadila při obhajobě velice kultivovaným projevem laťku hodně vysoko," nechala se slyšet učitelka ZUŠ Uherské Hradiště Hana Nemravová. Podotkla, že Zuzana a její spoluúčinkující se svým představením probojovali až do celostátní přehlídky Dětská scéna.

„V průběhu měsíce června budeme v našem vzdělávacím ústavu hostit při obhajobě absolventských prací jejich nejlepší autory nejen z naší školy, ale také ze ZŠ Osvětimany," prozradil Radomír Válek.