„Výtěžek z dárcovských SMS zpráv a jiných finančních darů se vyšplhal na celkem 1 399 199 korun českých," sdělila Monika Urbášková ze společnosti Petarda Production. Nadačnímu fondu ADIUVARE přispěli dárci částkou 241 680 korun a vázaný dar od paní Vlasty Rybkové činil milion korun. Na konto CHARITA SVET pro sirotčinec při klášteře svatého Antonína z Hormizdu ve městě Al – Qush a zdravotní centrum jezídů Medical Point ve městě Sinjár se vybralo 157 519 Kč.

„Za všechny ty finanční dary lidem upřímně děkuju. Myslím si, že to byla obrovská příležitost k tomu, aby každý z nás trochu vyrostl, když viděl potřeby druhých a uměl jim pomoci," neskrýval radost olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner, který benefiční koncert zaštítil. Milosrdenství je podle něj o odpuštění, osvobození se od všeho toho, co lidi spoutává, když nežijí v lásce, byť to může být i vinou jiných, ale stejně tak lze milosrdenstvím projít pomocí těm, kteří jsou potřební.

Benefičním koncertem, který pobavil a dokázal vnímavé návštěvníky přivézt i k rozjímání, už potřetí v řadě provedla slovem dvojice Barbora Černošková s hercem Filipem Tomsou. Koncert odstartoval skladbou Velkomoravský chorál v podání Jiřího Pavlici s Hradišťanem a Pěveckým sborem Stojanova gymnázia. V průběhu programu zazpívala Jana Kirschner s kapelou Jelen, světoznámý houslista Pavel Šporcl za doprovodu Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů a pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka, jeden z nejtalentovanějších písničkářů dnešní doby Pavel Helan, Jitka Molavcová a Jiří Suchý s orchestrem divadla Semafor.

„Potěšila mě ta spontánní atmosféra, pohoda, ale i ta dobrá vůle. Tu jsme poslali z dnešního slavnostního večera cestou přímého přenosu ČT 2 a Českého rozhlasu Dvojky lidem do domácností v celé naší vlasti," neodpustil si stručné hodnocení Večera lidí dobré vůle hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Radost z premiérového vystoupení na cyrilometodějském benefičním koncertě neskrývala Jitka Molavcová. „Na Dny lidí dobré vůle jezdím jako soukromá osoba už několik let, abych nasála tu krásnou atmosféru. Na té hlavní scéně před bazilikou jsem dnes vystoupila poprvé. A doprovodila jsem se mimo jiné na starověkou harfičku z východního Tuniska," svěřila se herečka, zpěvačka, muzikantka, spisovatelka a moderátorka.

Pro herce a moderátora Filipa Tomsu bylo už třetím rokem radostí, že mohl benefiční koncert skloubit slovem a setkat se skvělými lidmi. „Večer lidí dobré vůle jsem moderovala už posedmé. Cyrilometodějské oslavy beru jako prázdniny, a to buď s rodinou, letos ale sama. Prožívám na Velehradě krásný odpočinek," svěřila se Barbora Černošková.