„Velehradský rukopis se v průběhu pátku a soboty rozrostl o již rozepsaná evangelia sv. Lukáše a sv. Jana. Návštěvníci velehradských slavností pak začali s přepisováním Skutků apoštolů," sdělila vedoucí informačního centra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje Petra Číhalová.

Zatímco v prvních šesti ročnících lidé přepisovali Bibli ve stanu na severním nádvoří před bazilikou, od roku 2011 se tak děje ve velehradském Muzeu Bible.