„Ruční přepisování je určitá tendence, jak přilákat a připoutat současného člověka k obsahu bible a také mu trošku otevřít cestičku k tomu, aby bibli, dnes tištěnou, vzal do ruky a opravdu si v ní začal číst," řekl ČTK pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera zůstal některým lidem verš, který přepisovali, ‚v uších i v srdci'. „Vraceli se k tomu častěji, což je jeden z důležitých plodů této aktivity," dodal Graubner.

Opisuje se překlad Václava Bognera. V uplynulých letech lidé opsali pět knih Mojžíšových, žalmy, prorocké knihy Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a spisy takzvaných 12 malých proroků. Letos jsou na řadě knihy, které obsahují starozákonní moudrost – Sirachovec a Moudrost. Podle Chalupy se za sedm ročníků přepisování od roku 2005 zúčastnilo 4044 lidí, loni jich bylo 327.

Oproti předchozím ročníkům, kdy se přepisovalo venku ve stanu před bazilikou, byl loňský počet účastníků, kteří přišli do prostor budoucího muzea bible v novém Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, jen zhruba poloviční. Podle Chalupy je navíc tradice ručního přepisování bible při Dnech lidí dobré vůle zřejmě u konce. Od ledna příštího roku by lidé podle něj mohli přijít přepisovat bibli do Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje kdykoliv.

„Celý projekt bychom měli předat lidem, kteří zde budou provozovat muzeum bible. Opisování by pokračovalo během celého roku, čímž by se to mohlo urychlit. Pokud si sem ale lidé najdou cestu," řekl Chalupa. Hotovo by podle něj mohlo být během dvou až tří let.

Při letošních Dnech lidí dobré vůle mohou zájemci zavítat do prvního patra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje a připojit svou rukou psaný verš do dnešních 22:00 a ve čtvrtek od 08:00 do 14:00.