Návštěvníci velehradských slavností usedají ke třem stolům, aby přepsali úryvek z Bible a rozšířili řady těch, kteří se do projektu tvorby Velehradského rukopisu v minulých letech zapojili.

„Letos na přepisování Bible poprvé navázala Římskokatolická farnost Velehrad, která tuto aktivitu převzala po Českém katolickém biblickém díle, jenž s přepisováním začalo v roce 2005," uvedla Petra Číhalová, vedoucí informačního centra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. Dnes a zítra se pokračuje s přepisováním evangelií světců, Matouše, Marka, Lukáše a Jana z Nového zákona, a to podle překladu Václava Bognera.

„Ačkoliv v minulých letech bývalo přepisování Bible slavnostně zahajováno, letos tomu tak nebylo. Významní hosté cyrilometodějských oslav se budou zapisovat průběžně, tak jak budou během dneška a zítřka do Velehradu přicházet nebo přijíždět," prozradila Číhalová.

„S nostalgií vzpomínám na těžko přehlédnutelný stan na severním nádvoří před velehradskou bazilikou, u jehož vchodu čekaly v prastarých hábitech ženy z Českého katolického biblického díla, aby návštěvníky národní pouti přivedly ke stolku, kde mohli přepsat pasáž z Bible," rozpomenul se Jiří Vlachynský z Holešova na to, jak on i jeho vnučka v roce 2004 přepisovali pasáže ze Starého zákona. „Můj šestiletý vnuk tehdy ještě neuměl číst a psát, takže podle své představivosti nakreslil obrázek nějakého světce. A dnes se nám ho v jednom ze svazků dětských ilustrací podařilo najít," radoval se Vlachynský z toho, že dříve přepsané knihy byly v Muzeu Bible k nahlédnutí.