„Nepočítám, kolikátých voleb jsem se zúčastnil za těch patnáct let, co na Velehradě jako farář působím. Byl jsem u všech, ať už byly do Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu ČR, krajského nebo obecního zastupitelstva,“ svěřuje se velehradský farář krátce poté, co vhodil do volební urny hlasovací lístek. Komu dal svůj hlas, ale neprozrazuje.

Nepokrytě ale dává najevo, že poprvé byl u voleb ve svých dvaceti letech. Tehdy byl studentem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. O studiu na ní snil už jako žák základní školy. Po skončení gymnázia byl na bohosloveckou fakultu bez problémů přijat. „Ke každým volbám jsem za totality chodil, protože za komunistů to bylo povinné. Pokud si vzpomínám, tak k volbám za komunistického režimu chodili snad všichni studenti naší fakulty,“ zaloví v paměti P. Petr Přádka SJ, který nevynechal ani jedny volby od skončení studia na bohoslovecké fakultě v roce 1987.

Také po roce 1989 byl u každých svobodných voleb, stejně jako všichni kněží z farností, v nichž působil. Bez okolků ale přiznává, že na čtení smluv kandidátů na poslance s občany naší vlasti, televizní a novinové debaty či superdebaty, byť na nich kandidáti deseti hlavních stran představovali klíčové priority svých programů, neměl moc času. „Nejsem politik, jsem farář a představený velehradské jezuitské komunity, takže mám řadu jiných povinností, které chci se ctí splnit,“ řekne stroze velehradský farář.

Na otázku, které strany by se měly do parlamentu dostat, stejně stručně odpoví. „Ať se do parlamentu dostanou strany nebo hnutí, která budou chtít spolupracovat a jejichž poslanci budou pracovat pro dobro národa,“ řekne páter Přádka.

Pozitivně hodnotí evropské, státní a krajské dotace na obnovu poutního Velehradu. Tak třeba za této vlády, v říjnu 2014, dostala velehradská farnost od ministerstva pro místní rozvoj a v souladu s Integrovaným operačním programem dotaci ve výši 64 milionů z prostředků Evropské unie a 11 milionů ze státního rozpočtu na realizaci projektu Barokní Velehrad. „Jeho dokončením se významné poutní místo stalo přitažlivým bodem pro spočinutí a načerpání nových sil nejen pro poutníky, ale pro kohokoliv, kdo ctí krásu a duchovní hodnoty jako takové,“ končí rozhovor velehradský farář P. Petr Přádka SJ.