Jejich přípravě věnujeme už v adventním čase o mnoho víc péče a pozornosti než ostatním svátkům v roce.

Adventní čas a Vánoce, ať už chceme nebo nechceme, se dotknou nás a našich srdcí. Dotknou se i velehradského faráře Petra Přádky, který v čase předvánočním poskytl Slováckému deníku rozhovor.

Čím je pro křesťany advent a jak by ho měli prožívat?

Zatímco prosinec obecně prožíváme jako měsíc bilanční, jako měsíc, kdy se uzavírá starý rok, pro křesťany je to první měsíc nového církevního roku. Církev totiž začíná svůj rok přípravou na dobu vánoční čtyřnedělním doby adventní. Vede tak věřící k tomu, aby před Vánocemi zrekapitulovali svůj běh života a pokusili se v tiché době adventní o korekci svého života a hlubší spojení s Bohem.

Jak podle vás jako kněze prožívají někteří lidéadventní čas?

Bohužel, advent moderního věku je až příliš hlučný a jeho poetičnost a krása očekávání je zničena předčasným zdobením ulic a výkladních skříní vánočními ozdobami a předčasným šířením vánočních zpěvů. Křesťan totiž nemůže uniknout z tohoto předvánočního kolotoče lidí moderního věku. A je to v této chvíli on, kdo je utlačován a diskriminován. Křesťanům tedy nezbývá, než si alespoň v srdci uchovávat onu krásnou atmosféru adventní, atmosféru čekání doprovázenou poctivým úsilím o zdokonalení svého života ve vztahu k lidem i k Bohu.

Co znamenají pro křesťany Vánoce?

Tiché očekávání se o vánoční noci promění v radost nad zrozením Dítěte Ježíše v Betlémě. Naše chrámy, a tedy i velehradská bazilika, se naplňují lidmi, kteří se chtějí podívat na to narozené dítě v jesličkách, které má pro dějiny světa daleko větší význam, než si dokážeme představit. Vždyť s ním sestupuje mezi nás sám Bůh. V něm, v Ježíši Kristu, je Bůh s námi. Šťastný je ten, kdo se přichází na Ježíška jen podívat, ale také kdo se mu přichází poklonit a takto mu poděkovat za to, že žije mezi námi. My křesťané víme, že kdo se takto s vírou pokloní našemu Pánu v jeslích, neodchází z chrámu bez jeho požehnání.

Co přejete křesťanům i nekřesťanům k letošním Vánocům?

Nepřeji nic víc, než abychom se nebáli a nestyděli pokleknout před Ježíškem v jeslích, a vyprosili si tak potřebné dary Boží pro sebe, své rodiny, naše obce a celou naši vlast. Přeji všem radostné a požehnané Vánoce.

Na jaké velehradské bohoslužby pozvete širokou veřejnost o letošních Vánocích?

Jen v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě bude od Štědrého dne do Štěpána sedm bohoslužeb. V Tupesích a na Salaši bude po dvou bohoslužbách. Zvláště slavnostní bude v naší bazilice tradiční zpívaná půlnoční mše svatá v pátek 24. prosince. V podání velehradského chrámového sboru, sólistů a za doprovodu orchestru zazní za řízení dirigenta Filipa Macka Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Ve stejném provedení ji uslyší i ti, kteří přijdou do baziliky na bohoslužbu v deset hodin o prvním svátku vánočním.