Autorkou výstavy s názvem Milovat dobro a odporovat zlu, která je věnována bývalému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni Josefu kardinálu Beranovi, je Stanislava Vodičková, historička Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

„Putovní výstavu viděli lidé v Římě, Vatikánu, Číně, ve Vídni a v pěti městech Česka," uvedla Vodičková. Podkladem pro výstavu byla její kniha Uzavírám vás do svého srdce. Těmito slovy uvedl kardinál Beran pastýřský list z roku 1949.

„On totiž tenkrát tušil, co československý lid v nadcházejících letech čeká a vzkázal v něm věřícím, že on i biskupský sbor na ně myslí," sdělila autorka knihy.

V sousedním sále Velehradského domu je k vidění sedmdesát ilustrací Kláry Folvarské-Roseové ke knize pro děti a mládež Slyšte slovo a zpívejte píseň, jejímž autorem je kněz a bývalý ministr školství Petr Piťha. Při vernisáži, kterou doprovodil violoncellista Marián Pavlík, přečetla herečka Martina Pavlíková úryvek z autorovy knihy.

„Nerad dělám pošťáka, zvláště ne otevřených dopisů. Ale dnes učiním výjimku. Přečtu vám dopis, který je adresován účastníkům vernisáže od Kláry Folvarské-Roseové, která se nemůže zahájení výstavy zúčastnit," začal svoji promluvu profesor Piťha.

Milovníci výtvarného umění si přijdou na své v Galerii Poutní prodejny Velehradského domu, kde vystavuje olejomalby a kresby Veronika Daňková

„Na Velehradě se prezentuji převážně olejomalbami s florální tematikou. To proto, že hledám inspiraci a krásu v drobných věcech, kterým v dnešní době nevěnujeme tolik pozornosti," svěřila se Veronika Daňková, absolventka oboru animovaná filmová tvorba na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně a studia na katedře animace zlínské Univerzity Tomáše Bati.