Na obecním úřadě je přijala místostarostka obce Anna Straková.

„Na jedenáct set kilometrů dlouhou trasu z Wittenbergu do partnerského města Békéscsaba v Maďarsku jsme se vydali v rámci akce, která nese název Běh do Evropy otevřených hranic. Na cestu, kterou zdoláváme štafetově, jsem se vydali v sobotu 16. října a do Békéscsaby bychom měli dorazit ve čtvrtek 21. října,“ prozradil Eckart Moritz, vedoucí běžců Botenläufer Wittenberg e.V. Zmíněné běžecké sdružení je známo tím, že se aktivně podílí na velkých běžeckých akcích s historickým a turistickým zázemím.

„Česká republika není členům našeho běžeckého sdružení zemí neznámou. Vždycky je v ní co obdivovat. Jsou tu pěkná města i přírodní scenérie. Velmi vřele jsme byli přijati na velehradské radnici, kde nás paní místostarostka seznámila s historií poutní obce, ale také nám pověděla o probíhající rekonstrukci církevních objektů,“ pochvaloval si Moritz.

Sdružení běžců ve žlutočerných úborech obdarovalo velehradskou radnici metr vysokou sochou Martina Luthera, německého teologa, kazatele, reformátor, zakladatele protestantismu a autora řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

„Martin Luther byl vysvěcen na kněze a od roku 1513 byl ve Wittenbergu kazatelem. O jeho životě by se toho dalo hodně povídat,“ naznačil vedoucí německých běžců.

Ti po přijetí na velehradské radnice zavítali do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde se zaposlouchali do varhanního koncertu. V podání Jakuba Macka zazněly skladby J. S. Bacha, J. Stanleye, E. Moricona, G. F. Händela, ale také varhaníkova kompozice Fantasia.

„Byl jsem mile potěšen tím, že si němečtí hosté vybrali jako jedno ze tří etapových míst v České republice právě Velehrad. Vítáni jsou u nás nejen cyklisté, ale i ti, kteří se po Evropě vydávají s mírovým poselstvím. K nim z pondělí na úterý patřili i běžci z Botenläuferu Wittenberg,“ nechal se slyšet ředitel Hotelu Mlýn Velehrad Josef Hájek, který pro ně zajišťoval kulturně-společenský program v poutní obci, ale také ubytování a stravování.