Velehradští zvoníci tak reagovali na prosbu předsedy České biskupské konference (ČBK) Jana Graubnera, aby bylo zajištěno vyzvánění zvonů po celé zemi v den a hodinu papežova pohřbu, a to ve čtvrtek 5. ledna od 9.30 hodin.

Na bazilice Nanebevzatí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě se k poctě zemřelého emeritního Papeže Benedikta XVI., pocházejícího z Bavorska, rozezněly díky velehradským zvoníkům na deset minut, a to od 9.30 do 9.40 hodin tři ze šesti zvonů.

„Nepravidelný zvoník Petr Tvarůžek rozhoupal v sanktusové věži baziliky Zvon sv. Benedikt a sv. Bernard. V jižní věži baziliky zvonil zvoník Pavel Tománek na zvon sv. Florián a sv. Prokop (hmotnost 1,5 t),“ informoval hlavní velehradský zvoník David Vojáček.

Ten rozezněl spolu se zvoníky Tomášem Chytkou, Adamem Salingerem a velehradským starostou Alešem Mergentalem největší zvon velehradské baziliky, a to zvon sv. Josef a sv. Terezie, který má bohatou ornamentální barokní výzdobu. Zvonem se zvoní pouze o velkých slavnostech, kupříkladu o Vánocích, Velikonocích, Letnicích, při významných příležitostech a hlavní velehradské pouti.

„Zmíněný zvon, visící v severní věži baziliky, jehož hmotnost se odhaduje na 5 300 kg, je vysoký 1,5 metru s průměrem 1,9 metru. Tento největší velehradský zvon musí ručně rozhoupávat dva zvoníci, kteří se po minutě střídají s dvěma náhradníky,“ vysvětlil hlavní velehradský zvoník David Vojáček. Doplnil, že zvoníci rozezněli také druhý největší zvon baziliky, a to sv. Jan Křtitel a sv. Jan Evangelista, který je o nedělích a svátcích rozhoupáván ručně. Hmotnost zvonu je 2,5 tuny, měří 1,2 metry a jeho průměr je 1,5 metru.

„V současné době jsou zmíněné zvony, pocházející z dílny brněnského zvonaře Zikmunda Kerckera, evidovány jako movitá kulturní památka,“ dodal velehradský zvoník David Vojáček.