Byly vybudovány za jedenáct měsíců za podpory Evropské unie a Zlínského kraje.

Slavnostně byla v části bývalého seníku, přiléhajícího k rozsáhlé parkovací a manipulační ploše, uvedena do provozu galerie, v níž byla otevřena expozice s pracemi hendikepovaných klientů Vincentina.

Krátce poté, co se loni v červenci rozběhly zemní práce pro vybudování nového přemostění přes potok Salaška, a to z místní komunikace od historického vinného sklepu do areálu Domova Vincentinum, došlo k jejich přerušení.

„Pod stávající ohradní zdí bývalého kláštera, se nám podařilo odkrýt kamenné substrukce, které po začištění byly interpretovány jako základy původního klenutého mostu, vybudovaného zhruba na přelomu 16. a 17. století," zdůvodnil archeolog Jan Mikulík z Archaie Olomouc, proč byly práce na stavbě nového přístupového mostu do areálu Vincentina přerušeny.

„Nová přístupová komunikace k historickému centru Velehradu, v němž se nachází Domov Vincentinum, byla velice potřebná. Celkové náklady na realizaci stavební části se vyšplhaly na 11,5 milionu korun," uvedl ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík.

Vybudováním nové galerie, v níž jsou vystaveny dílka vytvořená dovednýma rukama uživatelů sociálních služeb Vincentina, se zčásti naplnil sen vedoucí domova Mileny Marečkové.

„Mojí touhou je už několik let vybudování malé galerie výtvarných prací našich klientů ve vrátnici domova, která je objektem olomouckého arcibiskupství. Vrátnice je totiž strategickým bodem Vincentina, v němž chceme mít první kontakt s veřejností," svěřila se Milena Marečková.

Jak prozradila, od svého snu nechce ustoupit. Ve vrátnici bude galerie blíž očím široké veřejnosti. Z ní pak uživatelé sociálních služeb doprovodí návštěvníky do keramické dílny s pecí, která bude přemístěna do nově otevřené galerie.

„Vincentinum, které před několika lety prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, si nový most, přístupovou cestu a parkovací místa zasloužilo. Hezky dotváří areál v okolí historické baziliky," nechal se slyšet starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.