A právě nejsložitější a nejpracnější na zmíněném opatském domu bylo jeho vytyčení. Vyvýšené základy opatského domu i severovýchodní věže jsou velkým přínosem z hlediska prezentace v rámci archeologické památkové péče. Návštěvníci si dnes mohou představit, jak asi mohly stavby vypadat v době cisterciáků, dnes částečně vynesené nad terén.

Okny ze Stojanova gymnázia mohli lidé nahlédnout do čtvercového Rajského dvoru, který byl základem klášterních zahrad, ale také si prohlédli sala terrenu s mimořádně kvalitní freskovou výzdobou. Ta se dočkala před čtyřmi léty péče restaurátorů.

Komentované prohlídky napomohly oživit hlubší zájem veřejnosti o historii klášterních zahrad, ale také o jejich rozsáhlé úpravě, která byla souběžně s rekonstrukcí nádvoří u baziliky dokončena v listopadu 2012. V jižní zahradě se lidé zastavili u chřadnoucí a proschlé lípy, kterou v roce 1990 při své návštěvě Velehradu zasadil sv. Jan Pavel II. V červnu 2015 se lípa stala Stromem Velehradu, ale také se dočkala nízkého kovového oplocení, které vybral ze čtyř návrhů olomoucký arcibiskup Jan Graubner.