„Tak máme po mnoha letech usilovné práce konečně hotovo. S úžasem obdivujeme krásu a barevnost baziliky, jejího podzemí, celého poutního areálu," neskrýval nadšení velehradský farář Petr Přádka.

Byl to on, kdo byl příjemcem dvou významných dotací pro velehradskou farnost na omlazení církevního centra poutní obce. Tou první, loni završenou, byla dotace na pětiletou realizaci projektu s názvem Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy za 332 milionů korun. Druhou byla finanční podpora projektu Barokní Velehrad za 75 milionů korun, který byl v minulých dnech úspěšně dokončen. Zahrnoval opravu a restaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky, zákristie, Královské kaple, kaple Panny Marie – Matky jednoty křesťanů, oboltáří a chórových lavic pro řeholníky s bohatou ornamentální výzdobou.

„Mimo chrám byl dokončen hlavní vstup do nádvoří kláštera s bočními vyhlídkovými terasami na baziliku, faru a Stojanovo gymnázium. Na ohradní zeď s nikami, jež vymezují klášterní areál od okolí, navazuje nové únikové schodiště," sdělil Josef Machala, stavební dozor investora.

Podotkl, že zmíněné schody z pískovce dovezeného z Ostroměře-Hořic, které církevní areál uzavírají, budou sloužit veřejnosti pouze o cyrilometoděj­ských nebo větších slavnostech. Jinak budou uzavřeny mobilními ploty. Novinkou při vstupu do církevního areálu jsou ohradní zídky s rozevírajícími vstupními stěnami, na něž nechá instalovat reliéfy sv. Cyrila a Metoděje olomoucké arcibiskupství.

„V průběhu II. etapy projektu Barokní Velehrad byly vydlážděny žulovou kostkou boční plochy, na nichž byly vysazeny čtyři hrušně a dva javory. Přibyl i nový chodník mezi ulicí Hradišťská a U Lípy," vysvětlil Josef Machala s tím, že si poutníci budou moct užít i nové fontány, doplněné světelnými efekty. „V hlavním vstupu od velehradské křižovatky žádná železná brána nebude. Nebudou se na noc zavírat ani brány od cyklostezky, u kaple Cyrilky či ústící z ulice U Lípy," ujistil Josef Machala.

Podle duchovního Petra Přádky se podařilo obrovské dílo. „Za šest let prodělalo poutní centrum zásadní změnu, která je svým rozsahem pouze se stavebními pracemi, které si ve velehradském klášteře vynutil rozsáhlý požár v roce 1881," usoudila Věra Homoláčová, koordinátorka obnovy historického velehradského kláštera s bazilikou.