Krojovaná chasa a ženáči si dali krátce po třinácté hodině dostaveníčko v historickém centru poutní obce, odkud se ve 14 hodin odebrali k děkovnému požehnání do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Z ní si pak šohaji a děvčice za doprovodu dechové hudby Buchlovjané, Velehraďanů a přespolních vyšlápli pro stárka Václava Olivu, dvaadvacetiletého studenta geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, který před dvěma roky kráčel při velehradských hodech v čele chasy jako podstárek. V sobotu se této role zhostil Tomáš Hrabec, který se stárkem Václavem Olivou přivedli dívky a chlapce oblečené do pěkných krojů k domu, v němž už je očekávala sedmnáctiletá stárka, Dorotka Gajdošíková, zatímco před domem, což bylo pro mnohé velkým překvapením, vyhlíželi hodaře členové mužského pěveckého sboru z Kunovic.

„Pan Nevařil mně to letos pořádně zavařil. Díky jeho jedné tajné listině, dostal jsem se k této dívčině. V tomto domku jsem se minulý týden několikrát zastavil, s paní Dorotkovou přípravy řádně oslavil. A teď su tu s celů dědinů a vyberu si tu stárku jedinů," vyvolával vládce hodů Václav Oliva před domem Gajdošíků, v němž Dorotka ukrývala vlastnoručně nazdobený hodový symbol – právo.

„Žúdro mně včera šohaji nazdobili a hody pořádně zapálili. Pěkně tě, stárku vítám. Už týden doma se smetákem lítám. Našim už hlava kolem ide, kdy sem ta chasa vlastně přijde. A já ti, stárku, nazdobené právo dám a pojďme si včíl na ty hody připít," řekla Dorotka.

Stárek Dorotce poděkoval, za to, že se jeho stárkou stala. S ostatními šohaji jí slíbil, že při večerní tancovačce bude v jednom kole a na židli si nesedne. „Stárek u domu stárkyně řekl, že pan Nevařil mu to pěkně zavařil. Nic jsem mu nezavařil. Ony byl jako stárek jasný dlouho dopředu. Jen jsme na funkci stárkyně jsme udělali casting, do něhož byly přihlášeny tři adeptky. Dorotka z něj vyšla jako vítězka a Václav si ji vybral za stárku," okomentoval Jiří Nevařil starší letošní výběr hodové stárkyně.

„Dorotka je ta nejlepší stárka. Lepší jsem si nemohl přát. Jsem rád, že na hody chodí každý rok více lidí a hody mají také lepší atmosféru," řekl nadšeně vládce velehradských hodů. Muzika, zpěv, tanec, dobrá nálada a hodové juchání pak znělo v ulicích obce i před radnicí, kam chasa přišla požádat starostu obce Stanislava Gregůrka o povolení ke konání hodů.

„Právo k pořádání hodů vám dám, letos obzvlášť velmi rád, protože už můžete v nových obecních prostorách tancovat. A tak si ten náš kulturní stánek pěkně užívejte, v dobrém na zastupitelstvo obce vzpomínejte," řekl starosta. Podotkl, že se blíží volby obecní, letošní hody jsou pro něj coby starostu poslední. Bylo mu ctí podporovat tyto krásné zvyky a vyslovil přání, aby hody ve Velehradě nikdy nezanikly.

Při hodové veselici, která se protáhla do pozdních nočních hodin, vyhrávala ve společenském sále turistického centra k tanci a poslechu dechová hudba Buchlovjané a cimbálová muzika Bálešáci.