„Motivací k tomu, aby byl o malému kostelíku Zjevení Páně lidmi nazývaný Cyrilka, nacházejícím se v severovýchodním nároží poutního areálu, a tak trochu od svého vzniku ve stínu baziliky, je letos slavné výročí 150 let od znovuvysvěcení stavby," uvedl velehradský farář Petr Přádka. Kostelík byl v letech 2012 až 2013 opraven v rámci rozsáhlé obnovy Velehradu před loňským cyrilometodějským miléniem. Obnova se uskutečnila v rámci projektu Velehrad- centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

„Vítám vznik publikace o kostelíku Cyrilka, v němž se vlastně ,narodila´ velehradská farnost, a děkuji Petru Hudcovi a všem, kteří se na jejím vzniku podíleli," řekl s nadšením P. Petr Přádka. Na zpracování textů se podílelo šest autorů. Nejvíce je jich z pera Petra Hudce, který se ve sborníku zabývá stavebním vývojem a popisem kostelíka Zjevení Páně – Cyrilky, a jeho památkovou obnovou v letech 2012 až 2013. Archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík se spolu s Radimem Vrlou z Národního památkového ústavu Kroměříž věnují novým poznatkům ke stavební historii Cyrilky. Pavel Ambros, ředitel olomouckého Centra Alleti, popsal duch božské liturgie v kostelíku Cyrilka.

„Jeho stavba vznikla koncem 13. století jako typický cisterciácký kostel před klášterní branou. Se zvyšování počtu obyvatel Velehradu začal později plnit funkci farního kostela. V důsledku zrušení kláštera v roce 1874 sloužil jako hřbitovní kaple a po vybudování nového hřbitova v roce 1832 zcela osiřel," přiblížil velmi stručně historii Cyrilky Petr Hudec, editor sborníku. Almanach je možno zakoupit v informačním centru Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

Související Za krasopisem hlaholice na Velehrad do kaple CyrilkyZvon z Cyrilky si odvezl zvonař Manoušek