I letos se k Modlitbě za vlast připojili čelní představitelé České republiky, církevního, veřejného i politického života. Baziliku rozezněla v úvodu modlitby píseň Dědictví otců, zachovej nám, Pane, v podání hradišťského pěveckého sboru Svatopluk, pod taktovkou Filipa Macka.

Poté olomoucký arcibiskup Jan Graubner pronesl Modlitbu za vlast, v níž děkoval Bohu za mír a blahobyt v naší vlasti. Prosil Krista, aby ukázal své milosrdenství všem, kdo přišli o život ve válkách nebo se stali obětí totality, aby odměnil lásku a statečnost těch, kteří se obětovali pro druhé.

„Nás občany, Bože, veď ke svědomitosti a poctivosti, abychom svorně usilovali o šťastnou budoucnost a odpovědně rozhodovali při každých volbách. Pane Bože, žehnej naší vlasti,“ modlil se arcibiskup Jan Graubner.

Na znamení vděčnosti položili zástupci státu, politických stran, nejrůznějších institucí a organizací kytice květů na stolek pod sochy světců Cyrila a Metoděje. Na závěr Modlitby za vlast zazpívali přítomní spolu s pěveckým sborem Svatopluk státní hymnu České republiky.

„Modlitbu za vlast má snad každá křesťanská země na světě. Někde se ji lidé modlí, když je vlasti zle, Je správné, že u nás se ji modlíme, když je lidem dobře,“ nechala se slyšet Alena Komárková z Uherského Brodu.