Jejím autorem je umělecký fotograf Libor Teplý z Brna.

„Kniha Deo Gratias chce být dokladem slov kardinála Tomáše Špidlíka (+90), který řekl, že ve velehradské bazilice jsou ukryty všechny zákony umění a zásady solidní teologie. Fotograf Libor Teplý (63) se snažil objektivem svého fotoaparátu zachytit to, co zraku návštěvníka baziliky obvykle uniká. Tedy jednotlivé dílčí kompozice, které jsou ukryty v různých částech sakrální stavby,“ uvedl P. Petr Přádka SJ, bývalý dlouholetý velehradský farář a superior velehradské komunity Tovaryšstva Ježíšova, od počátku února nový provinční představený českých jezuitů.

Podle jeho slov se může majitel nové knihy potěšit na 45 barevných fotografiích krásou a duchovním odkazem baziliky.

„Je tedy i tímto způsobem bezpochyby naplněn záměr cisterciáckých mnichů, kteří tvořili vizuální podobu chrámu, aby se mysl člověka při spatření tohoto díla pozvedla z rovin pozemských do výšin nebeských,“ dodal P. Petr Přádka.

Kniha Deo Gratias, která vyšla nákladem 2 400 kusů, je v prodeji v informačním centru Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. Jde o sedmnáctou knihu fotografií nejen církevních staveb uměleckého fotografa Libora Teplého, který se začátkem 90. let minulého století setkal s kardinálem Špidlíkem v římském Centru Aletti.

„Tehdy jsem ještě netušil, jaký vliv na mě bude mít v následujících dvou letech tento moudrý, prostě působící muž. Z jeho knih jsem si dovolil vybrat citáty, které jsou volnou inspirací nejen pro mé fotografie velehradské baziliky, ale i pro mě samotného,“ svěřil se umělecký fotograf.

Velehrad i jeho baziliku navštěvuje přes dvacet let a k jejímu fotografování se už řadu let chystal. Několik let se na její interiér a historické památky chrámu jenom pozorně díval, dobře si je prohlížel, než se objevil ten vhodný okamžik, aby při fotografování využil ten nejsprávnější dopad světla, třeba jen na pozvednutou ruku a tvář jednoho ze soluňských bratří.

„Konkrétní fotografie pro zmíněnou knihu vznikly v průběhu čtyř uplynulých let. Aby kniha měla jakýsi rámec, je v ní historický text Václava Dlapky SJ, předmluva otce Petra Přádky, ale jsou v ní i moje slova,“ svěřil se Libor Teplý.

Podotkl, že uzavřením souboru fotografií jeho cesty na Velehrad nekončí. Velehradská bazilika jej přitahuje stále aktuálněji. „A navíc: zde totiž mohu otce Špidlíka navštěvovat i nadále,“ libuje si umělecký fotograf z Brna.