V bazilice se setkali se sv. Cyrilem a Metodějem. Po mši svaté čekaly na ministranty hry, soutěže i ukázky techniky vojenské policie.

„Ti přispívají svou službou u oltáře ke kráse liturgie. Oni slouží Bohu všude tam, kde je nebo má být oslavován, svou službou pomáhají knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí," uvedl P. Jiří Kupka, vicerektor kněžského semináře v Olomouci.

Arcidiecézní pouť začala ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje bohoslužbou, jejímž hlavním celebrantem byl major P. Jaroslav Knichal, biskupský vikář pro pastoraci v Armádě České republiky. „Bylo pro mě radostí, že jsem mohl sloužit mši svatou pro ministranty, protože sám jsem kdysi jako ministrant v kostele začínal. Musím ale přiznat, že jsem se jím stal až ve svých čtrnácti letech," svěřil se páter Knichal, vojenský kaplan stálého operačního centra Ministerstva obrany České republiky.

Neskrýval radost na tak velkou účastí ministrantů na jejich pouti, ale i nad dárkem, který od nich na závěr mše dostal.

„Ministrantům jsem sdělil, že jej při mé návštěvě Afganistánu předám českým vojenským kaplanům, kteří tam na dvou místech slouží mše svaté a oni je tam při bohoslužbách budou používat," sdělil kaplan Knichal.

Jak dále informoval, pouť ministrantů se uskutečnila v duchu armády. Proto byl jako biskupský vikář vojenského vikariátu pozván na Velehrad, aby pro ministranty odsloužil mši svatou. V jejím závěru zavítali mezi chlapce a děvčata přisluhující katolickým knězům Cyril a Metoděj.

Po skončení mše putovaly jednotlivé skupinky ministrantů po dvaadvaceti stanovištích v centru poutní obce, kde pro ně příslušníci vojenské policie a Policie České republiky připravili ukázky zásahové a bojové techniky. Na dalších stanovištích probíhaly soutěže na koloběžkách, lanové opičí dráze či ve střelbě ze vzduchovky a luku.

„Pouť byla příležitostí k tomu, abychom se mohli blíže poznat s jinými věřícími hochy z arcidiecéze a nalézt tak mezi nimi nové přátele. S nimi jsme se na rozdíl od ostatních spolužáků mohli otevřeně bavit o věcech víry," nechal se slyšet čtrnáctiletý Jiří Opatrný z Olomouce.