Tematický vzdělávací program Evropská unie a my pro ně uspořádalo krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi účastníky zájezdu byl i Radomír Válek, ředitel Základní školy Velehrad.

Kolik ředitelů z našeho okresu se kromě vás zúčastnilo tematického vzdělávacího programu a kdo zájezd financoval?

Mezi účastníky zájezdu z našeho okresu byla Marie Leitgebová, ředitelka ZŠ a MŠ Uherské Hradiště–Větrná, Josef Jurnykl, ředitel ZŠ Staré Město, a Vratislav Brokl, ředitel ZŠ Uherské Hradiště–Za Alejí. Pořadatelům tematického vzdělávacího programu Evropská unie a my se podařilo získat dotaci na částečnou úhradu zájezdu od Evropského parlamentu a z části si jej hradili účastníci.

Měli jste to štěstí, že jste mohli navštívit města, v nichž sídlí nejvyšší výkonné orgány Evropské unie (EU), a seznámit se s jejich činností. Kde všude jste vlastně byli?

V průběhu čtyř dnů jsme navštívili Štrasburk, Lucemburk a Brusel, kde jsme se seznámili s činností Evropské komise, Evropského parlamentu, Radou EU, Evropské rady a komisí EU. Absolvovali jsme několik seminářů, zhlédli film o činnosti Rady Evropy a besedovali jsme i s europoslancem za Zlínský kraj Tomášem Zatloukalem. Kromě toho jsme mohli obdivovat historickou a novodobou architekturu měst, v nichž mají sídla výkonné orgány EU. Čas, byť omezený, byl také na prohlídku Waterloo a univerzitního města Lovaň.

Co vám tematický zájezd dal?

Byly to dny, od časného rána do pozdních večerních hodin, nabité zajímavým programem. Byla to neuvěřitelná snůška informací a poznatků, které bych zřejmě nenastudoval ani za půl roku. I přes únavu, která se po skončeném tematickém zájezdu dostavila, byl zájezd přínosem. V jeho průběhu jsme ujeli 2900 kilometrů. Podíval jsem se na Evropskou unii ze zcela jiného pohledu, než jaký jsem na ni měl dosud. Zájezd byl podle mě i mých kolegů po všech stránkách velice dobře připravený nejen krajským pracovištěm Národního institutu pro další vzdělávání pedagogů, ale i cestovní kanceláří.

Nabyté informace z tematického vzdělávacího programu Evropská unie a my uplatníte asi zejména při výuce žáků vaší školy…

Nic z nabytých informaci si nenechám pro sebe. Všechny poznatky a zkušenosti, které jsem v průběhu tematického zájezdu získal, předám žákům naší školy v hodinách občanské nauky nebo globální výchovy, která je spojením několika předmětů, jakým kupříkladu je občanská výchova, dějepis, zeměpis i tělesná výchova. Žáci naší školy by přece měli vědět, co je posláním a snahou Evropské unie. K prezentaci poznatků ze zájezdu využiji i jiných forem. Všichni občané naší republiky by si měli uvědomit, že si nemůžeme v naší republice, jak se říká, hrabat jenom na tom svém písečku. Jsme přece součástí EU – mezinárodního společenství, které sdružuje dvacet sedm států evropského kontinentu.