Svým významem měla akce povzbudit účastníky k aktivnímu a činorodému prožívání mládí a motivovat je k vydávání osobního svědectví o Kristu v současném světě.

Velehradského setkání i XXIII. Světové dny mládeže v Sydney, které se konaly minulý týden, se nesly v duchu motta: Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.

Ačkoliv pořadatelé očekávali přítomnost až deseti tisíc mladých lidí ve věku od 15 do 30 let, na Velehrad jich přijelo s ohledem na čtvrteční deštivé počasí jen osm tisíc.

Marie Štorchová:Naše mladé společenství prostoupila přítomnost Ježíše

Stejný počet účastníků zavítal do poutní obce, kdy se tu v roce 1993 konalo při příležitosti Světového dne mládeže v Denveru první celostátní setkání mládeže. Princip byl stejný jako u letošního velehradské i světového setkání mladých.

„Letošní setkání na Velehradě bylo otevřeno všem mladým lidem bez rozdílu národnosti, vyznání, ale i těm, kteří víru v Boha teprve hledají,“ prohlásila slovenská tisková mluvčí ActIv8 Beata Zemčíková.

Co vás na setkání nejvíce zaujalo?

Bratr Bruno, Zvolen, 30 let, člen řeholního řádu dominikánů a bratrů kazatelů
Radost nám neudělal blátivý terén na louce, kde si mladí z naší farnosti stavěli nad ránem 18. července stany. Bohatý a různobarevný program všechno napravil.


Monika Ge, Praha, 17 let, studentka Obchodní akademie v Holešovicích
Zaujalo mě, že na Velehrad přijelo navzdory čtvrtečnímu deštivému počasí hodně mladých lidí z Čech, Slovenska či Polska, Setkala jsem se tu i se skupinou skautů z Francie.


Juraj Čulák, Výčapy–Opatovce, 19 let, student univerzity v Nitře
Jsem věřící člověk, takže mě zaujalo i posilnilo setkání mladých křesťanů z bývalého Československa. Pořadatelé pro nás připravili pestrou paletu mší svatých, modliteb i kulturních pořadů.


Petra Poseltová, Uherské Hradiště, 22 let, studentka Univerzity Palackého v Olomouci
Ačkoliv jsem byla na setkání ve zdravotnickém týmu, mohla jsem se aktivně zúčastnit křížové cesty, která vedla lesem a poli kolem Velehradu. Mám z ní moc pěkný zážitek.


Ladislav Korgo, Babindol v SR , 21 let, student Slovenské zemědělské univerzity v Nitře
Cílem bylo setkat se tady s Pánem Bohem a načerpat síly, abychom mohli dál předávat své poznatky.