Následně se k nim, i přes deštivé počasí, přidali poutníci z Brna a Olomouce a připojí se k nim i chodci z Veselí nad Moravou, Uherského Brodu a Buchlovic. Někteří z nich urazí denně až třicet kilometrů a zastaví se v mariánských poutních místech.

„Smyslem sedmé pěší pouti a zároveň šestadvacáté etapové pouti z Levého Hradce u Prahy a z Nového Jičína jsou prosby na záchranu životů nenarozených dětí a za probuzení úcty k Desateru božích přikázání. Očekáváme, že na Velehrad přijde letos pěšky na tisíc poutníků,“ uvedl hlavní organizátor pouti, předseda Matice velehradské a velkomeziříčský děkan Jan Peňáz.

Jeho přáním je, aby se k pěším poutníkům přidávaly denně proudy dalších. Rok co rok se počet pěších poutníků zvyšuje. Prvního ročníku se jich zúčastnilo dvě stě čtyřicet, před třemi lety jich do Velehradu dorazilo přes pět set a vloni sedm stovek.

„Ti, kterým zdraví už tak neslouží, mohou přijet do poutního Velehradu auty nebo autobusy. Uvítáme je v pátek večer také v Buchlovicích nebo v Boršicích, odkud zítra v osm hodin vyrazíme pěšky na Velehrad. Na jeho okraji už tradičně přivítají účastníky pochodu sladkým pečivem Velehraďanky Antonie Kučerová s dcerou Annou. Úderem poledne bude v bazilice Nanebevzatí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje sloužit mši svatou Otec biskup Lobkowicz,“ informoval děkan Peňáz.

„Jako malé praménky vycházíme z více míst Moravy, aby se pak ve Velehradě naše skupinky slily v mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které právě odtud přišlo. Při pouti budeme prosit za obnovení víry v našem národě,“ odpověděl Peňáz na otázku, proč lidé do Velehradu putují.